maanantai 23. huhtikuuta 2012

Ruotsalaisten epigeneettinen rauhanaika

Suvaitsevaisten mukaan suomalaisilla on geneettinen erityispiirre väkivaltaisuuteen. Pitää varmaan paikkansa, -- kun otetaan huomioon myös epigeneettinen periytyminen.

Epigeneettinen periytyminen ei tee genomiin mutaatiota, vaan siinä jokin hankittu ominaisuus tai kansanryhmän kokemus säätää geenien aktiivisuutta. Esimerkiksi nälän kokemus aiheuttaa jälkeläisiin laihuutta. Ihminen on eläimellisyytensä tähden luonnostaan väkivaltainen. Ei tarvita paljoa, kun ihmisen ns. väkivaltaisuus eli eläimellisyys nouse esille.
Suomalaisten kohdalle sattui monta kauheaa koettelemusta, eikä vähäisin ollut se kuuluisa talvisodan henki, joka valtasi suomalaisten mielet. On se vaan niin hienoa tuntea olevansa talvisodan hengen perillisiä. Tekee melkein mieli vetää turpaan, jos ei uskota. Mean while in Sweden.

Ne kokemukset aktivoivat suomalaisissa epigeneettisesti ihmisen kansallisgeenejä, joka sittemmin on tullut tunnetuksi suomalaisten geneettisenä erityispiirteenä. Suomalaisten väkivaltaisuutta selittää siis epigeneesi, jonka puitteissa suomalaisten kokemukset ovat nostaneet suomalaisissa esille luonnollisia itsepuolustustaitoja, kuten positiivinen puhe impivaarasta osoittaa.
Toisaalta, suvaitsevaisten vanhemmat eivät ole joutuneet kokemaan niin kovia kuin impivaaraan haluavien vanhemmat. Oletuksena on, että suvaitsevaisten vanhemmissa on paljon suomenruotsalaisuutta ja kokomuslaisuutta, joiden ei tarvinnut kokea sitä kauheutta rintamalla, joka pelasti Suomen itsenäiseksi valtioksi; Suvaitsevaisuus on myös epigeneettinen erityispiirre, joka voi muuttua radikaalisti, jos olosuhteet muuttuvat.

Entäs ruotsalaiset sitten? Tunnetusti ruotsalaiset ovat saaneet olla rauhassa. Ruotsalaisten pitkä rauhanjakso on  passivoinut ruotsalaisten itsepuolustuksen; Ruotsalaiset eivät enää pysty puolustamaan itseään, koska heidän viikinkiajan taisteluvaistonsa on epigeneettisesti lamaannutettu! Puolustustaidottomat ruotsalaiset ovat erityisen alttiita antamaan periksi suvaitsevaisuutta ylistäville ylisuvaitsevaisille;


Epigeneettinen suvaitsevaisuus; jatkuvaa antautumista.
Epigeneettinen suvaitsevaisuus ei vaadi järkeilyä.
Epigeneettinen suvaitsevaisuus estää strategisen ajattelun.


Luoja paratkoon, että Suomen suvaitsevaiset ovat vain osittain passivoituja epigeneettisesti, kun taasen Ruotsin suvaitsevaiset ovat pitkän rauhan ajan herrakansaa, joka sai nauttia vauraudesta ja yltäkylläisyydestä silloinkin, kun suomalaiset joutuivat taistelemaan Ruotsin kuninkaiden valloitussotien eturintamissa.

Raamattukin sanoo, että jälkipolvet saavat kärsiä isien synneistä aina seitsemänteen sukupolveen asti, Raamattu muuten puhuu tuossa juuri epigeneettisestä periytymisestä, hankittujen ominaisuuksien aktivoimista geeneistä.

Näin ollen ruotsalaiset kärsivät parhaillaan sitä rangaistusta, joka tulee jokaisen sellaisen kansan osaksi, joka joutuu kehitysmaita täynnä olevassa maailmassa rauhan suvantovaiheeseen. Tuollainen rauhankausi on saanut ruotsalaiset ajattelemaan olevansa  jossakin muussa maailmassa kuin tässä, missä juuri nyt parhaillaan ihmisiä tapetaan ja teurastetaan etupäässä vääräuskoisuuden takia.


Onneksi ruotsalaisten taistelutahtoon on vihdoinkin tekeillä epigeneettinen muutos


Sama tahto on askelten niin Ruotsissa kuin muualla Euroopassa:
Väkivalta ja rikollisuus ulkomaalaisten keskuudessa
Tanska on tähän mennessä ollut varsin rauhallinen maa, mutta onko tilanne muuttumassa? Mikäli näin on, muodostaa se valtavan yhteiskunnallisen ongelman. Väkivalta traumatisoi ja sille altistuneet uhrit joutuvat usein vuosien ajan kärsimään niin fyysisistä kuin henkisistäkin vammoista (entä jälkeläiset, suom.huom.).
..............
Oikeuslaitoksen nuorisorikollisuuteen liittyvät numerot ovat vieläkin epämiellyttävämpää luettavaa. 15 – 17-vuotiasta nuorisorikollisista kolme neljäsosaa on ulkomaalaistaustaisia. Tanskan tilastokeskuksen lukujen mukaan maahanmuuttajien jälkeläisten yliedustus väkivaltarikollisuudessa on kolminkertainen kantaväestöön verrattuna.
...............
Monikulttuurisuus on täydellinen katastrofi. Kristelig Dagblad kertoi äskettäin, että muslimien osuus Tanskassa asuvista on 4,1%, mutta vankeinhoitolaitoksen lukujen mukaan 19% telkien takana istuvista tulee kyseisestä kulttuuripiiristä. Tilanne on jokseenkin sama myös Hollannissa, Belgiassa ja Englannissa. Ranskassa tilastointi etnisyyden tai uskonnon perusteella ei ole sallittu, mutta asiantuntijoiden mukaan 60% maan vangeista tunnustaa muslimiuskoa, vaikka heidän osuutensa väestöstä on vain 12%.
Berlingske 19. april 2012: Vold og kriminalitet blandt udlændinge

Kun tuo yllä oleva tieto maahanmuuttajien väkivaltaisuudesta saa Ruotsissa konkreettisen muodon, niin se saa aikaan ruotsalaisissa juuri saman tyylistä ahdistusta, joka sai suomalaisille aikaan geneettisen erityispiirteen. Tulevat ruotsalaiset sukupolvet saavat nauttia geneettisen erityispiirteen kaikista hienoista vivahteista, joka näkyy perusruotsalaisuuden voimakkaana nousuna, joka tulee ja pelastaa Pohjolan.

Pohjolaan tulevat maahanmuuttajat ovat epigeneettisesti modifioituja väkivaltakoneita. Mutta uusi väkivallan aikakausi nostattaa ruotsalaisista esille viikinkiajan hengen.

Ei kommentteja: