lauantai 19. tammikuuta 2013

Persoonallisuuden rooli talousopeissa uskonnossa

Suomen videokeskus: Persoonallisuuspiirteet, kohdasta 2min eteen päin:
Psykologian professori William K. Lombardo: "Persoonallisuuspiirteet ovat pysyviä käyttäytymismuotoja, jotka toistuvat useissa tilanteissa, ne ovat ikäänkuin taipumuksia. Ne ovat ikään kuin henkilön kannalta ennaltamäärättyjä tapoja reagoida tietyllä tavalla monissa eri tilanteissa. Persoonallisuuspiirteet ovat suppeampi käsite kuin persoonallisuusteoria. Persoonallisuuspiirteiden yhdistelmä muodostaa yhden persoonallisuusteorian, persoonallisuuden piirreteorian."

Internetix-opinnot: Big Five-Persoonallisuuspiirteet:
Persoonallisuuden piirteet tarkoittavat suhteellisen pysyviä ominaisuuksia, joissa kuitenkin ilmenee yksilöiden välisiä eroja. Persoonallisuuden piirteitä tarkastellessa lukuisat tutkijat ovat huomanneet, että on olemassa muutamia melko pysyviä peruspiirteitä. Nykyään ehkä suurimman tutkimuksen kohteena on niin kutsuttu ”big five” –malli.

Edellinen tähän aiheeseen tehty merkintä: Sairauden pyhittävät ideologiat ja uskomukset

ESIPUHE
Tämä kirjoitus pyrkii selvittämään niitä valintatekijöitä, jotka ovat ominaisia niissä perustavan laatuisissa aikuisen ihmisen valinnoissa, jotka koskettavat ihmisen koko elinkaarta.
Yllä on pari netistä pikahaulla löydettyä lausuntoa, mitä tarkoitetaan persoonallisuuspiirteillä, ja mitä ne ovat ihmisessä. Ne ovat henkilölle ominainen reagointitapa eri asioihin. Kukin ihminen vain bruukaa käyttäytymään eri tilanteissa omalla tavallaan. Tähän perustuu rikollisten profilointikin.

Samaan asiaan kuuluu esittää myös (Hand)writing idenfication-projekteja, joilla tunnistetaan joku kirjoittaja kirjoittajien joukosta. Kyllä. Koska jokainen on oma persoonallisuutensa, niin silloin tuo persoonallisuus tulee esiin myös kirjoitustyylissä, joka on erilainen kuin muilla.
Tämä kyseinen projekti on tuottanut myös käänteisen ohjelman, jolla oma kirjoitustyyli muutetaan vastaamaan jonkun toisen tapaa kirjoittaa, mutta se ei kuulu tämän otsikon alle. Lisää: Forensic Handwriting Identification Process ja What is Forensic Document Examination?


Uskontojen ja teorioiden kirjat (kaikki)personaallisia, neutraaleja?

Tässä käsitellään uskomusten objektiivisuutta ja sitä, ovatko ideologiset teokset, kirjoitetut teoriat ja uskontojen kirjoitukset neutraaleja, että kuka tahansa ihminen voisi olla niiden vilpitön noudattaja huolimatta ihmisen persoonallisuudesta tai pysyvistä luonteenpiirteistä.
Että se riippuisi vain ihmisen henkilöhistoriasta ja kotikasvatuksesta ettei hän pysty uskomaan esimerkiksi Koraania, eikä suinkaan hänen luonteenpiirteistään eikä Koraanin luonteesta. Että Koraani kyllä itsessään sopisi kuin nakutettu hänen luonteelleen, mutta joku muu tökkii?

Palataan ensiksi talousteorioihin. Ja sama kysymys, ovatko talousteorioiden henkilökirjoittajat pystyneet kirjoittamaan täysin objektiivista tekstiä, täysin persoonatonta oppia ja vailla mitään luonnetta? Miten joku valitsee sen talousopin, joka sopii juuri hänen omaan pirtaansa? Miten yleensä joku kirjanoppi tulee suosituksi ja valituksi. Sillä kirjoistahan tässä puhutaan.


Hypoteesi: Oppi ja uskonto valitaan sen perusteella, miten kirjan kirjoittajan persoonallisuus suhteutuu lukijan persoonallisuuteen. Itse kirjan sisältö ei ole ratkaisevaa, vaan yhtä hyvin joku erittäin taitava kirjoittaja voisi myydä ihmisille vaikka paskauskonnon, jonka opinkappaleisiin kuuluisi mm. paskassa rypeminen, joka puhdistaisi ihmisen synneistä, tai joka auttaisi ihmistä pörssiasioissa. Esimerkiksi Yes Men, Tampere, tai Kultaisessa tulevaisuushaalarissaan liikkunut WTO:n Hank Hardy Unruh vakuutti, tai The Yes Men iski Tampereelle:
"Mooreen alunperin yhteyttä ottanut professori Pertti Nousiainen kertoi Helsingin Sanomissa (23.8. 2001) ettei kukaan vastustanut miehen mielipiteitä tai epäillyt häntä huijariksi. Mies puhui siis täyttä asiaa (puppua, suom. huom) markkinoista ja vapaa kaupasta."

Ei ihmiset ole kiinnostuneita totuudesta, vaan he valitsevat pyhäksi opikseen/kirjakseen sen, joka parhaiten sallii heidän esittää taipumuksiaan ja tempperamenttiaan ilman, että sitä pidetään syntinä tai poikkeavuutena:
Kuka on mielistynyt John Keynesin ajatteluun, kuka Karl Marxin, tai kuka Milton Friedmanin. Joku voi olla innostunut Carl Mengerin itävaltalaisesta koulukunnasta, ja korkeintaan suostuisi sen hienoiseen kehittämiseen.

Aikuistuneelle ihmisille tärkeintä talousjärjestelmän/uskonnon valinnassa näyttelee hänen lukemansa kirjan kirjoittajan luonne, joka paistaa tekstistä; miten se sopii yhteen lukijan oman luonteen kanssa, ja mitä vapauksia kirjan kirjoittaja on painottanut. Erityisesti tuo viimeinen;
Kirjasta täytyy löytyä niitä vapauksia kauniisti artikuloituina ja hunajalla koristeltuina ja taivaspaikalla luvattuina, joiden toteuttamisesta opin noudattaja saa ajallista tyydystä. Kirjan kirjoittaja on saattanut omien persoonallisuuspiirteidensä mukaan painottaa omia tyydyksen kohteita, kuten seksuaalisuutta, tai ahneutta, tai sosiaalisuutta, tai naisten alistamista, tai voimakkuutta tai...
Lapsilta tämä valinta on estetty. Kotikasvatus määrää paljossa, minkä uskonnon/taloussysteemin kannattaja lapsesta kasvaa. Mutta siiitä huolimatta lapsi omaksuu oppimastaan uskonnosta helpoiten ne opin kohdat, jotka tukevat lapsen omia taipumuksia. Jos uskonnon perustaja on korostanut miehen roolia yli naisen roolin, niin lapselle ei tuota vaikeuksia toteuttaa sellaista kyselemättä, jos hän on itse samantapainen luonteeltaan.
Lapsi voi myös kasvaa vanhempiensa uskonnosta eroon helpommin silloin, kun hänen luonteenpiirteensä ovat riittävän ristiriitaisia opin kirjoittajan luonteen kanssa.

Uskonto saattaa opettaa moniavioisuutta ja serkusten naimista, jos uskonnon perustajalla on ollut sellainen luonne, jolloin se voi johtaa satojen sukupolvien kuluessa siihen, että hyvin monet sen uskonnon piiriin syntyvät ovat perineet ne samat luonteen piirteet. Ja näin saadaan lisää samanlaisia persoonallisuuspiirteitä, mutta onko se hyväksi ihmiskunnalle. Asiasta lisää:
Avisen.DK, 20.11.-11: Serkusavioliitot täyttävät erityiskoulut
Google haku: Genetic disorders among arab populations
Sikolätti 21.12.-12: “Meidän on voitava puhua serkusavioliitoista”
Takkirauta, 14.11.-11: Mitä serkumpi sen herkumpi


Jokainen joutuu toteuttamaan luontaisia, geneettisiä piirteitään. Sillä ei ole väliä, onko kyse unelma-ammatin harjoittajasta, rikollisesta tai uskonnon perustajasta. Kaikki ihmiset tekevät työtään ja toteuttavat itseään omalla tavallaan, olkoon se työ sitten vessan siivoamista, pörssikurssien laatimista, talousteorian työstämistä, raiskaamista, pankkien ryöstelyä tai pyhän kirjan kirjoittamista. Aikakaudesta riippumatta.

Mitä oppien virheet, harhaopit ovat
Vain sellaiset löytävät opeista ja teorioista virheitä, jotka joutuvat noudattamaan niitä jonkin pakon tähden. Ja ne virheet ovat todellisia, koska ne virheet johtuvat luonteiden ristiriidoista; Jos joku joutuu pakotettuna noudattamaan vaikka islamia, niin hän ymmärtää hyvin, ettei se oppi sovi hänelle. Tai jos vasemmistolainen joutuisi elämään kapitalismissa, niin heti kohta hänellä on kauhakuormallinen kapitalismin virheitä esiteltävä.

Sama pätee kapitalismiin, Jos kapitalismiin sopiva persoonallisuus joutuisi elämään kommunistisessa maassa, niin hänelle ei tuottaisi mitään vaikeutta esitellä kommunismin kaikki virheet -- ja ne virheet  ovat itse asiassa vain toisenlaisen luonteen aiheuttamaa elämää. Sillä ihminen on sopeutuvainen; hän voi elää omasta mielestään hyvää elämää niin kapitalistisessa kuin sosialistisessa valtiossa, jos hän itse vain sopii luonteensa puolesta siihen. Ja jos ei sovi, niin ne sopeutujat kutsuvat sellaista harhaoppiseksi, kansakunnan viholliseksi, rasistiksi tai suvaitsemattomaksi.

Ihminen vain luulee, että toisen oppi on virheellinen, koska se on ristiriidassa kaiken sen kanssa, miten hän haluaisi itse elää. Jos ihmisellä on taipumus elää toisten rahoilla sosiaalisesta, niin hän valitsee ideologiakseen sosialismin, tai jos ihmisellä on taipumus elää toisten rahoilla epäsosiaalisesti, niin hän valitsee kapitalismin. Yksinkertaista.


Yhteenveto
Huomattiin, että geneettisesti määrätty luonne saa ihmisen kirjoittamaan uskonnollista tai talousopillista teoriaa kaikkien niiden tyydytykseksi, jotka omaavat samanlaisia luonteenpiirteitä.

Huomattiin myös, että tietyn luonteiset hakeutuvat sen uskonnon tai ideologian piiriin, missä heidän taipumuksiaan ei pidetä poikkeavuutena. Ahneet hakeutuvat ahneutta tukeviin piireihin. Psykopaatit hakeutuvat pompotusammatteihin ja niin edelleen. Kukin keksiköön vapaasti mielessään lisää sellaisia asioita, joihin tämä persoonallisesti kirjoitettu teoria sopii.

Loppuun vielä lyhyesti yksi asia, joka voisi herättää jossakin pienen tutkijan alun. Nimittäin monipersoonalliset kirjoitukset, kuten Raamattu. Voidaan hyvin kuvitella sen saaneen suurta suosiota siksi, että sen persoonallisuusvariaatio on erinomaisen suuri. Se houkuttaa hyvinkin erilaisia persoonallisuuksia tutkijamielistä seikkailijoihin.

Raamatun kerrotaan olevan usean kymmenien eri persoonallisuuden kirjoitusta. Lisäksi yksikään niistä ei ole sen kirjan päähenkilö. Se ei siis ole minä-muotoon kirjoitettu, joka vaatisi Raamatun uskomusten noudattajia noudattamaan tiettyjä persoonallisuuspiirteitä.

Toisin on laita talousteorioilla ja Islamilla, joiden kirjoittajat ovat yksittäisiä henkilöitä. Joku kapitalismin oppikirja pyhittää ahneuden ja tekee siitä koukuttavan jokaiselle, jolle on siunattu talousteoreetikon kaltaiset luonteenpiirteet. Jos talousteorian tai Koraanin olisi kirjoittanut muutama kymmenen eri kirjoittajaa, niin maailma olisi paljon parempi, koska sellaiset monipersoonaiset kirjat kokoavat yhteen erilaisia persoonia persoonallisuuden laidasta laitaan.

- Kristinnusko on siis siksi saanut paljon aikaan, koska se sopii paljon suuremmalle persoonallisuuksien kirjolle kuin Islam tai talousteoriat.
- Talous kyykyttää ihmisiä siksi, että sen valionoudattajiksi on valikoitunut talousjärjestelmän kirjoittajan persoonallisuuden kopioita.
- Kristinuskonnolle ominainen persoonallisuuksien monimuotoisuus puuttuu taloudesta, kuten myös islamista.
- Juuri persoonallisuuden puute saa aikaan niin islamilaisen maailman kuohunnan kuten myös maailman talouden jatkuvan kriisiytymisen.

Uusi Suomi, 23.8. 2010: Uusi teoria narkolepsiaryöpystä: Syy suomalaisten geenit?
Taloussanomat, 15.12. 2011: Kauppakorkean professori: Romahdus on meidän syytä:
"Jos väittäisimme, ettei kauppakorkeakouluilla ole mitään tekemistä kriisin kanssa, väittäisimme, ettei niillä ole tekemistä talouden kanssa, hän sanoo."

Wikipedia: Persoonallisuusenneagrammi
Blogi, 10.2. 2008: Psykologinen harha
Proffa: Psykologian kymmenen harhaista ideaa

Ei kommentteja: