maanantai 19. marraskuuta 2007

Avoin kirje Suomen valtiolle

Asia: Helsingin kaupunki vaati minulta oikeusteitse vuokrasaatavia, joiden todenperäisyydestä sillä ei kuitenkaan ollut minkäänlaisia todisteita, koska minulla nyt sattui olemaan Helsingin kaupungin ja KELA:n kyseisiä vuokrasaatavia koskevat päätökset todisteina, että Helsingin kaupunki oli jo saanut ne ajallaan (, ja tarvitaan todellakin jotakin kvanttiteoreetikkoa todistelemaan, että ehkäpä jossakin haarautuvassa rinnakkaistodellisuudessa Helsingin kaupungilla todellakin voisi olla asiaa koskevia todisteita).

Kuitenkin tapahtui niin, että Helsingin käräjäoikeus teki asiasta kansliapäätöksen Helsingin kaupungin hyväksi; minun tekemäni monikymmensivuinen selvitys ei merkinnyt tuomareille yhtään mitään. Mutta ei edes se riittänyt oikeuslaitokselle, vaan mitä ilmeisimmin oikeuslaitos tahallaan ja harkitusti esti minulta asian viemisen oikeusteitse eteen päin sillä, ettei käräjäoikeus koskaan lähettänyt minulle minkäänlaista asiaa koskevaa päätöstä. Haasteessa oli osoitteekseni merkitty tahallaan väärä osoite, jonka tahallisuus on ilmiselvää, sillä kaikissa vastineeni liitteissä Helsingin kaupunki ja KELA ovat laittaneet osoitteeni oikein. Sen lisäksi olin itse tehnyt muuttoilmoituksen Postiin, jonka ilmoitin myös ESTO:n, joka näkyy täysin selvästi minulle annettujen päätöksien nimi- ja osoitetiedoissa. Kaikki edellä mainitut löytyvät liitteinä vastineistani ja kanteluistani ja muista selvityksistäni, --jotka muuten olisi kuulunut haastajan tehtäväksi, jolloin mitään haastetta ei tietystikään olisi voitu tehdä.

En siis voinut tehdä käräjäoikeuden päätöksestä valitusta hovioikeuteen, johtuen juuri siitä, että tuomari teki sen kansliapäätöksenä lukematta lainkaan vastinettani, ja siitä, että päätöstä ei koskaan lähetetty minulle. Tein kuitenkin asiasta selvityksen eduskunnan oikeusasiamiehelle, joka vastasi, ettei hän voi mitään tuomarien päätöksille. Saman vastauksen sain oikeuskanslerilta. Koska kuitenkin itse tiedän, että Helsingin käräjäoikeus näki olemattomia, niin en voi muuta kuin tuoda asiani näin laajemmalti esille, sillä kyseessä ei ole oma etuni, vaan se on koko yhteiskunnan etu, että hallinnosta poistetaan rikollinen ja kaikin puolin epäpätevä aines.

Oikeudelle näköjään riittää, että joku hallinnosta vain toteaa yhdellä lauseella "Vastaaja on jättänyt erääntyneet vuokrat maksamatta", ja tuomareiden ei enää sen jälkeen tarvitse lainkaan lukea vastineiden selvityksiä, koska hallinnossa on maan tapa, että hallinto on aina oikeassa, vaikka päätöksen olisi tehnyt tuomari pelkkää "harkintaansa" käyttäen tarvitsematta lainkaan todisteita. Kysyn tässä oikeusoppineilta, että miten tuomarin harkinta voi olla tuomion perusteluissa ylempänä kuin todisteet? Oikeusasiamiehen ja oikeuskanslerin vastauksista selviää, että Suomen oikeuslaitoksen tuomarien ei tarvitse lainkaan tutkia todisteita, koska pelkkä "harkinta" on heidän mukaansa riittävä peruste tuomioiden laillisuudelle!
Olen kuullut, että Helsingin käräjäoikeudella on tapana tehdä vuokrasaatavahaasteista kansliapäätöksiä pelkkään ns. harkintaan perustuen, eli en ole ainoa, jolle on luettu "lakia" ilman oikeamielisyyttä. En voi uskoa, että oikeus ja kohtuus on tuomarien harkinnan varassa. Jos se on oikeus ja kohtuus, että Helsingin kaupunki saa periä vuokria kahteen kertaan, niin mikäs siinä sitten. Onhan valtiolla aina väkivaltakoneisto, jolla se lyö jokaista, joka vaatii tuomarien harkintaan mukaan todisteitakin.

Olen laittanut kaikki vastineeni, kanteluni ja selvitykseni internetiin, esimerkiksi:

Sinenmaan blogin kirjoitus
Oikeusmurha-asia 28100/03
Tiedoksiantoni KELA:lle
Haasteen html-kopio, josta näkyy esim. väärä osoite
Helsingin kaupungin yksilauseinen perustelu oikeudelle
Haasteen listaus
Haastelistan viimeisen kohdan arviointia
Vastineiden liitteet linkkeinä

Lisäksi sieltä löytyvät kaikki hallinnon tätä asiaa koskevat vastaukset ja harkinnan varaiset, todisteista riippumattomat päätökset.

Yllä oleva avoin kirje on lähetetty seuraaville tahoille:
eoa-kirjaamo (at) eduskunta.fi, kirjaamo (at) okv.fi, helsinki.uo (at) om.fi, kirjaamo (at) vnk.fi, oikeusministerio (at) om.fi, tuija.brax (at) om.fi, lilli.autti (at) hel.fi, etusivu.toimitus (at) yle.fi, al.uutisvinkki (at) aamulehti.fi, hs.kotimaa (at) hs.fi, il.toimitus (at) iltalehti.fi, palaute (at) krp.poliisi.fi, uutisvihje (at) oikeussanomat.fi, paula.kokkonen (at) hel.fi, kirsti.jussila (at) hel.fi, harri.tammes (at) hel.fi, ylen.aikainen (at) yle.fi, hakaniemi (at) kela.fi

Ei kommentteja: