keskiviikko 14. marraskuuta 2007

Harvinaisen alytonta

Professori J. P. Roos kirjoitti Helsingin Sanomain keskustelupalstalla:
"Vesa Nevalainen on loistoesimerkki siitä, miten vähäisellä tietämyksellä älykkyydestä voidaan kirjoittaa. Älykkyys ei ole keinotekoinen rakennelma vaan ihan todellinen ominaisuus. Ei missään ole päätetty että älykkyys on tätä ja tätä vaan se on kyllä ihan aito evoluution tuote: kyky omaksua ja oivaltaa uusia asioita, "hoksata" asioita."
Olen edelleen sitä mieltä, että poliitikkojen ja heidän siunaamansa suojatyötä tekevien tutkijoiden olisi syytä katsoa tarkasti peiliin. Tutkijat puhuvat vain siitä, mikä sopii ideaan rahataloudesta. Näin ollen sosiaalipoliitikan proffakin voi julistaa vain sellaisia käsityksiä, joita hän pystyy ajattelemaan rahasta. Jos nimittäin J.P. Roos joutuisi tekemään työtään perustoimeentulolla, niin hän ei varmasti julistaisi älyn olevan sattumalla toimivan evoluution tuote. Olisi ihan kivaa tehdä sellainen tieteellinen testi, että otetaan yliopistotutkijoilta pois kaikki se, mikä ylittää laissa määritellyn perustoimeentulon, ja katsotaan sitten, millaisia ajatuksia ja teorioita sieltä tulee esille...

Tutkijoiden mukaan ihmisäly on kehittynyttä apinan älyä. Apinoilla on taasen kehittynyttä sammakon älyä, sammakoilla kehittynyttä liejuryömijän älyä, liejuryömijöillä kehittynyttä katkaravun älyä, katkaravuilla kehittynyttä planktonin älyä, planktonilla kehittynyttä sinibakteerin älyä.
Kenen älyllä bakteerit toimivat bakteereina niin älykkäästi, että ilman bakteereita elokehä ihmisineen olisi mahdotonta? Väite siitä, ettei bakteerina oleminen vaadi älyä on itsessään älytön ja todistaa ainoastaan väittäjän ylimielisyyttä luontoa ja sen älyä kohtaan. Olisi todellakin kolossaalinen erhe väittää, että esim. bakteerit toimivat älyttömästi, sattumanvaraisesti, -koska bakteerien toiminta toteuttaa senkin luonnollisen asian, jota ihmiset kutsuvat maailmankaikkeuden monimutkaisemmaksi organismiksi; aivot

Ihmisen äly ei ole erillinen ilmiö luonnossa. Kaikki oliot toimivat omalla tavallaan älykkäästi, eikä mikään olio voi kehittyä joksikin toiseksi. Ateistinen tiede ja sekulaarinen politiikka rahanisteineen kuitenkin haluaa nähdä yksilöt pelkästään sattumalta syntyneinä kahden olemattomuuden välitilassa. Niinpä yliopistoissa luuhaavat korkeapalkkaiset valtion suojatyötä tekevät tutkijat julistavat älyttömiä totuuksiaan ihmisestä ja universumista, jotta rahanahneet poliitikot olisivat edelleen mielistyneitä heihin ja antaisivat heille kaikissa oloissa turvatun ansionkehityksen --vastapalkaksi ateistitieteen älyttömästä ideologiasta, jolla lasten luonnollinen äly sokaistaan, jotta heistä voisi kasvaa nuorten kapinoinnin kautta markkinavoimille uusia rattaita.

Koko luomakunta on äärimmäisen älykäs. Evoluutio ei kehitä älyä, vaan evoluutio ainoastaan kehittää ekolokeroihin sopivia aineellisia kehoja. Luonnossa oli jo alusta asti ihmisen kokoinen ekolokero. Esimerkiksi apinoista ei koskaan kehittynyt ihmistä, koska jos niin olisi käynyt, niin miksi täällä on edelleen apinoita. Jos sammakot olisivat kehittyneet esi-ihmisiksi, niin miksi sammakoita on edelleen? Johtuuko se kenties siitä, että evoluutio ainoastaan täyttää ekolokeroita, mutta ei kehitä ekolokeroa? Oliolajit tulevat olemassaoloon yht'äkkiä, hyppäyksittäin, ja sitä edeltää aina edeltävän lajin jonkun yksilön esittämä tavaton rohkeus, joka ei ole tyypillistä kyseiselle lajille, vaan tyypillistä sille lajille, jonka väitetään olevan mutaatio...

Luomakunta on ollut olemassa potentiaalisella tasolla ennen kuin evoluutio alkaa kasvattaa elävää materiaa luonnon potentiaalisiin lokeroihin, matriisiin. Kosmoksen rakenteessa on ikuinen ja universaalinen luomakunnan idea, jossa on kaikki mahdolliset oliolajit viruksesta Absoluuttisen Jumalaan asti. Tuo ideaalinen ja näkymätön luomakunta on kuin henki, joka "laskeutuu" kaikkiin sellaisiin sfääreihin, joissa on riittävä potentiaali elämän ylläpitämiseen.

Ihmisen älykkyys ei kasva, vaan se, mitä sanotaan älykkyyden kasvuksi, on ainoastaan tiedon lisääntymistä. Ensimmäisillä ihmisillä ei olisi ollut mitään vaikeuksia olla nykyihminen, jos heillä olisi ollut sama kerääntynyt tieto, mitä meillä on. Ja jos nykyihmisestä poistettaisiin siihen kerääntynyt tieto, niin sellainen ihminen toimisi täysin samoin kuin ensimmäiset ihmiset -- jotka muuten keksivät nuotion!
Ihmisen äly on samalla tavoin staattista kuin minkä tahansa muun eliölajin; ei ole älykästä vaatia bakteeria käyttäytymään enemmän älykkäästi, koska silloin luonnosta häviäisi bakteerit, ja bakteerit ovat ehdoton välttämättömyys ihmislajin olemassaololle.
Koirakin toimii koirana, vaikka sille opetettaisiin miten hienoja temppuja tahansa Esimerkiksi gorilla nimeltä Koko ei ollut yhtään älykkäämpi kuin muut gorillat, mutta sillä oli suurempi tietämys, joten monet ihmiset vain luulevat sen perusteella, että tiedon kasvu on sama kuin älyn kasvu.

Ihminen ei ole pullossa, vaan jokainen laji toteuttaa omalta osaltaan sen luonnon, jossa vain ihminen voi olla. Luomakunnassa ei ole erikseen ihmisälyä, vaan ihmisäly kuuluu luomakunnan älyn kokonaisuuteen, jonka määrä luomakunnassa on ollut aina vakio. Evoluution alusta asti luomakunnan äly oli laadultaan ja määrältään se, mitä se on tänäkin päivä --johtuen juuri siitä, että se ei ole evoluutio, joka kehittää älyä, vaan evoluutio on kosmisen älyn tapa kehittää planeettamatriiseihin älylle erilaisia ilmenemismuotoja, kuten bakteerit tai ihmiset.

Olisi täysin älytöntä kuvitella, että äly syntyisi muka sattumanvaraisesti toimivasta evoluutiosta; ikään kuin evoluutio olisi itsessään jokin absoluuttinen toimija. Evoluutio on ainoastaan kosmisen älyn työkalu, jota todistaa sekin, että evoluutio kulkee aina eteen päin, täyttäen järjestyksessä, alhaalta alkaen jokaisen mahdollisen tilan matriisista.

lue lisää:
Ensimmäiset ihmiset
Kosminen äly
Google: Kosminen äly

Ei kommentteja: