torstai 10. kesäkuuta 2010

Nokia-pioneerilajina

Todellisuudessa on rajallinen määrä toimintaperiaatteita; kun jotakin asiaa tai ilmiötä tarkastellaan rehellisesti, mutta tarkasti, niin voimme helposti huomata sen tarkasteltavan asian kehittyneen olemassaoloon ja olemassaolossa tiettyjen lainalaisuuksien mukaan. Kukaan ei voi keksiä omia periaatteitaan tai lainalaisuuksiaan, joiden mukaan voitaisiin elää kaunis ja totuudellinen elämä.

Ihmisen luoma periaate tuo esille vain typeryyttä, ja sen toteuttaminen luo epäharmoniaa ja tuhoa, joka havaitaan puolueista, uskonnoista ja ideologioista. Ihmisen älyn suuruus mitataan siinä, ettei hän ala keksimään omien ominaisuuksiensa toimintaperiaatteita uudestaan, vaan keksii niiden alaisuudessa; ideologiat ovat aina elämän ja olemassaolon vastaisia;
ideologit ja muut semmoiset oppineet ovat elämän vihollisia.


Edes ihmisen keksinnöt tai ihmisen talous ei ole ulkona näistä kosmisista kehityskertomuksista. Otetaan esimerkiksi vaikka tuo Nokia OYJ, entinen puuhiomo.
Puu -- Nokia-yhtiön perusta?
Elottomassa luonnossa on yksi peruslaji, joka lajiintuu; ensin oli sinibakteereita, ajallisen elämän varsinaiset siemenet, jotka eivät vielä varsinaisesti olleet elämää, mutta joihin tuli kyky muodostaa monisoluista elämänmuotoa, kun ne joutuivat tietoisen säteilytyksen kohteiksi. Sinibakteerit "hallitsivat" planeettaamme yli 2 miljardia vuotta ennenkuin niistä alettiin rakentaa monimutkaisempia elämänmuotoja, joka tapahtui lähes tarkalleen noin 550 miljoonaa vuotta sitten, kun tänne saapui muualta universumistamme tarkkailijoita, joista lähtevä säteily aiheutti sinibakteereihin hyvänlaatuisia mutaatiota;
niiden sisäisille osille annettiin uusia tehtäviä ja niihin tuli osia, toinen sieltä, kolmas tuolta ja jo kohtapuoliin oli solu, joka tarvitsi kumppaneikseen muita soluja, jotta pystyi säilymään elossa...
Satoja vuosia sitten Pohjois-Hämeen metsäisiin järvimaisemiin saapui myös älyllisiä tarkkailijoita, jotka jo omalla olemuksellaan saivat aikaan muutoksia siihen tilaan ja maisemaan, missä he viipyivät. Kyseessä oli silloinkin samankaltainen periaate, jolla planeettamme saatiin aikoinaan ottamaan vastaan monimutkaistuva elämä, joka johti lopulta ihmiseen:

Nokianvirran maisemiin ei tarvinnut paljonkaan tehdä muutosta, kun siitä sai alkunsa kehityskulku, josta syntyi Nokian tehtaat, johon tuotiin Tampereen puuhiomo ja Helsingistä Suomen Gummitehdas.
Kuten eukaryoottinen solu on monen itsenäisen ilmiön fuusion summa, niin myös Nokian tehtaat muodostettiin samalla periaatteella monista itsenäisistä osista, jotka pystyivät toimimaan itsenäisenä myöskin yhdessä.
Kun itsenäiset oliot tai ilmiöt fuusioituvat yhteen, seurauksena on jotakin sellaista uutta, josta nousee esille täysin uudentyyppinen suuruus. Esim ihminen on sadanbiljoonan solun ja lähes yhtä monen bakteerin muodostama yhteenliittymä, josta nousee esille se, mikä kutsuu itseään ihmiseksi, mutta joka ei kuitenkaan ole itsessään mitään ajallisuudessa.
Sama tapahtui myös Nokialle; se oli monen erilaisen tehtaan yhteenliittymä, josta nousi esille se, minkä maailma tuntee vielä Nokiana, jonka piti toimia ihmisten yhdistäjänä; Connecting people.
Mutta, Nokialla ei tajuttu luonnon lainalaisuuksia, ja kosmisia periaatteita; Ei ollut tarkoituskaan, että Nokia yhdistää ihmiset, vaan Nokia oli vain pioneerilaji, joka levisi ihmismielen kuloaukeille, joissa se sai rauhassa rehevöityä ja muokata maaperän muille, korkeammille lajeille suotuisaksi.

Ihmiset muodostavat psyykkisen luonnon, missä toimii täsmälleen samat periaatteet kuin luonnossakin; Me tiedämme jo, miten vaikkapa merestä nouseva elottoman luonnon saari saa elopeitteen; ensin sinne leviää pioneerilajeja, jotka tuottavat saaren pintaosiin multaa, johon sitten voimakkaammat lajit voivat levittää siemeniään;
Ihmisluontoon syntyi sotaisten mullistusten myötä uusia saaria, joihin Emo-Nokiasta siinnyt osa pystyi kasvamaan ja levittäytymään. Ja kuten kasvi kuin kasvi tarvitsee suunnattomasti rohkeutta, jolla se voi levittäytyä, niin myös Nokia pioneerilajina sai rohkeutta rehevöityä aluskasvina, kun se leventeli, miten se yhdistää ihmiset;

Nokian slogan "Connecting people" oli aidossa merkityksessä pelkästään psyykkisen luonnon tuulenpuuska, jolla Nokia-siementä saatiin kylvettyä ihmismielen paloaukeille, jotta nokialaisten kasvu valmisti tilauksen ja ravinteita kehittyneemmille lajeille, kuten HTC:lle

Nyt sitten Nokia-pajut ja ruohot alkavat olla jo aikansa eläneitä ja lahokkaita suurten puiden (kuten HTC, Apple ja Samsung) varjossa. Nokia on lähinnä enää laajalle levinnyttä aluskasvillisuutta, josta jo alkaa kohota oikeita kunnon puita (HTC, Samsung,...); Nokian suuruus on enää sen levinneisyydessä, joka on samaa perua kuin jonkun rikkaruohon levinneisyys.

Nokia-pioneerilajit eivät enää jaksa edes ottaa ravinteita, koska ihmismielessä tapahtuva luonnollinen sukkessio antaa ravintoa mieluummin kauneimmille ja suuremmille puille kuin Nokialaisille, joiden sisäiset osat edustavat menneisyyden karkeaa teknologiaa ja joiden nimityksetkin ovat täysin ihmispsyykeeseen sopimattomia;

Nokia OYJ sai myytyä oudosti numeroilla nimettyjä puhelimiaan vain niin kauan, kun kännykkäluonnosta puuttuivat kauniinnimiset tuotteet, kuten iPhone, XPeria, Legend, Desire,...
Kun ihmisiltä puuttui valinnanmahdollisuus, niin siksi täysin typerän nimisiäkin nokialaisia saatiin kaupaksi...

Nokia is over, out of life

Jos Nokia vielä haluaa elää ihmisluonnossa, niin sen tulee kasvaa ulos pioneerilajina olostaan ja alkaa ottamaan ihminen tosissaan. Numeroilla nimittely ei ole sitä, mitä ihminen kaipaa kännykältään, eikä myöskään ole ollut viisasta enää käyttää tuotteissa halpisosia ja äärettömän huonoa ja pientä näyttöä, jotka olivat IN joskus 1990-luvulla, kun muita puhelimia ei vielä kasvanut.

16.6. 2012, US-Blogi: Ennustus Nokialle puhelimen tulevaisuudesta
18.5. 2012, Blogi: Android-Nokian johtajuus hukattiin
Kauppalehti: Nokialta viedään kaikki - Apple, connecting people!

Ei kommentteja: