torstai 23. marraskuuta 2017

Laasasen ajattelu koplattu evoluutioon

YLE, 15.11. 2017: Kolumni: Sama työ – mikä palkka? Tasa-arvokiihkoilijoista fiksuimmat totuuden varmasti tietävätkin, mutta jättävät tietysti kertomatta, ei sovi uhriutumiseen:
 - ESS, 8.2. 2015: Tutkija: Naisen euro ON miehen euro.

Tämä on kolmas kirjoitus perhe-instituution puolustuspuheenvuorossa:
1. Perhe ja vapautettu feministi Urantian mukaan.
2. Uhriutuva ajattelu on aikamme sairaus.

Tämä kirjoitus on johdatusta puolustuspuheenvuoron seuraavaan osioon, missä selvitetään, mitä feminismi ja vasemmisto todella ovat, ja miksi ne esiintyvät yhdessä. Ennen sitä, tuon esille Laasasen ajatuksen feminismistä siksi, koska hän on pyörittänyt feminismiä mielessään ehkäpä enemmän kuin kukaan toinen suomalainen, joten olisi epä-älyllistä jättää Laasasen ajattelu huomiotta, jos aikoo sanoa jotain järkevää feminismistä, suvaitsevaisuudesta, vasemmistolaisuudesta ja kehitysavusta.
Laasanen on tavallaan huippuunsa treenattu yhden asian ajattelija samalla periaatteella kuin vaikkapa Mika Myllylä treenasi tuloksellisesti lihaskuntoaan suohiihdossa. Jos ihminen haluaa sanoa älykästä jostain tietystä asiasta, niin hänen täytyy ensin itse pyörittää mielessään sitä asiaa pelkäämättä yhtään, mitä siitä asiasta mieleen juolahtaa. Ihminen pääsee viisauden tasoille vain ajattelemalla rohkeasti jokaisen ajatuksensa loppuun saakka asettamatta minkään ajatuspolkunsa eteen kylttiä: "Tämä on harhaoppia, käänny takaisin ja lopeta tämän ajattelu".
Uskoisin, että Henry Laasanen tykkäisi kovasti Urantia kirjasta, sillä myös hänen ajattelunsa on monin osin samaa, mitä siinä kirjassa kerrotaan:

Laasanen, 20.11. 2017: Seksuaalinen häirintä: valta, vastuu ja syyllisyys.
"Ajatus naisten seksuaalisesta vallasta ei tunnu menevän lävitse, koska feministit pelkäävät naisten joutuvan syytetyn asemaan suuremman vallan haltijoina. Fakta naisten seksuaalisesta vallasta sivuutetaan, koska se ei sovi yhteen feministisen patriarkaattikertomuksen kanssa.
Feministien tavoitteena on kieltää kaikin mahdollisin tavoin naisten hallussa oleva valta, joka uhkaa uhrifeminismin kaikkia tavoitteita."
Mutta Laasanen tekee virheen siinä, ettei hän ota huomioon ihmisen pitkää kehityshistoriaa eläimellisyydestä ihmiseksi ja siitä edelleen sosiaalistumisen kautta nykyiseksi homosapiens-lajiksi. Jos ihminen on perinyt kädellisyyden apinoilta, niin silloin pitäisi ihmetellä, mitä kaikkea muuta apinamaisuutta me olemmekaan perineet mieliimme. Vai onko se jossain henkeytetysti kirjoitettu, että ihmisen mieli on täysin puhdas apinamaisuudesta?
Sivistyneen ihmisen ei pitäisi pelätä ajatustaan olevansa eläin myös mieleltään. Sellainen ei ole osoitus sivistyneisyydestä, että ei halua ajatella jotain, jos se on kielletty kirjoituksissa. Täydellisesti sivistynyt ihminen on sellainen, joka on ajatellut kaikki ajatukset. Siinä mielessä minä olen vielä lähes äärettömän kaukana sivityksestä.
Jos ihminen kieltää järkeilynsä eläimellisyyden, niin silloin hän ei pysty muodostamaan aitoa kuvaa itsestään. Minun mieleeni on tullut ajatus, että olen eläin, enkä ole asettanut sen ajatuksen eteen mitään kieltokylttiä, joka sanoisi, että et saa ajatella tällaisia ajatuksia, koska ne ovat Genesiksen vastaisia tai muuta harhaoppisuutta -- ikään kuin ihmisessä olisi geneettinen tai jopa jumalallinen kielto ajatella itseään eläimenä. Eläimenä minulla on enemmän kehityspääomaa kuin jos olisin ihminen, jolla jo on valmis ja täydellinen oppi, miten elää ihmisenä.
Ei olisi viisasta väittää, että olemme fyysiseltä olemukseltamme apinoiden kaltaisia, mutta mieleltämme ja vaistoiltamme jotain muuta. Kun lisäämme sosiologiseen ajatteluumme kehityshistoriallisen aspektin tieteellisten totuuksien kanssa, niin silloin voimme muodostaa objektiivisen kuvan myös feministisestä ajattelusta, miksi meidän ajassa on naisia ja miehiä, jotka luulevat olevansa uhrin asemassa.
Sekä naiset että miehet käyttäytyvät yhä edelleen juuri siten, että aikojen kuluessa ihmisestä kehittyisi jotain korkeampaa kuin tämä nykyinen alati keskenään riitelevä ja toraileva populaatio. Feminismi on vain muuan sivilisaatioksi kehittyvän apinan välinäytös, joka väliaikaisesti voi aiheuttaa vakaviakin vikoja ihmiskuntaan, mutta jotka kyllä korjautuvat aikanaan.

Naiset ovat kehittyneet miesten manipulojiksi, koska miehet oman eläinluontonsa pakottamina ja tietämättöminä biologisista faktoista pitivät naisia lähinnä orjina.
Urantia 84:4.2 "Naisen asema on aina ollut sosiaalinen paradoksi, sillä hän on aina ollut taitava ohjailemaan miehiä; hän on aina osannut hyödyntää miehen voimakkaampaa sukupuoliviettiä omien etujensa ajamiseen ja oman asemansa edistämiseen. Sukupuolista viehätysvoimaansa taitavasti hyväkseen käyttämällä hän on useinkin kyennyt hallitsemaan ja vallitsemaan miestä, jopa silloin kun tämä on pitänyt häntä viheliäisessä orjuudessa."
Urantia 84:5.4 "Mutta ei mies tietoisesti eikä tarkoituksellisesti anastanut naisen oikeuksia palauttaakseen ne sitten vähitellen ja vastahakoisesti hänelle takaisin, vaan tämä kaikki oli muuan sosiaalisen kehityksen tiedostamaton ja tahaton välinäytös. Kun tuli reaalisesti aika naisen päästä nauttimaan laajemmista oikeuksista, hän ne kyllä silloin saikin ja saipa vielä täysin miehen tietoisesta asiaan suhtautumisesta riippumatta."

Jos feministien ajattelu olisi täydellistä ja loppuun saakka ajateltua, niin silloin he eivät vaatisi miehiltä mitään erityisiä oikeuksia, sillä jopa feministinaisten suojelu on vain miehisen ylemmyyden osoitus.
Urantia 84:4.10 "Edistyneiden kansojen keskuudessa esiintyvä miehen pyrkimys suojella naista on sekin aina ollut julkilausumatonta miehen ylemmyyden korostamista."

Varoituksia feministeille:
Urantia 84:5.12 "Kummallakin sukupuolella on oma tunnusomainen elämänpiirinsä ja omat oikeutensa tuon piirin sisällä. Mikäli nainen pyrkii nauttimaan kirjaimellisesti kaikista miehen oikeuksista, silloin ei mikään estä, etteikö säälimätön ja tunteeton kilpailu ennemmin tai myöhemmin syrjäytä sitä ritarillisuutta ja sitä erityistä huomaavaisuutta, josta monet naiset nyt nauttivat ja jota he ovat vasta aivan äskettäin saaneet miehet osoittamaan."

Perhe-instituution puolustuspuhe jatkuu.

PS. Laitan tähän lainauksia Urantia kirjasta samalla periaatteella, millä kuka tahansa tutkijakin laittaa sellaisten ihmisten ajatuksia omiin tutkielmiinsa, jotka ovat ajatelleet asiaa keskimääräistä syvällisemmin. Se olisi tyhmää jättää huomiotta niiden ajatukset, jotka ovat jo asiaa syvällisesti ajatellleet.

Suurin osa ihmisistä ei halua lukea sellaisia kirjoituksia, missä kirjoittaja esittää oman ajattelunsa tueksi niin sanottujen kirjoitusten kirjoituksia, mutta silloin sellainen pelkurimaisesti toimiva ihminen jättää täysin huomiotta sen tosiasian, että kaikki ideologiat ovat vain uskomuksia, eivätkä ne eroa periaatteessa yhtään pyhistä kirjoituksista, jota todistaa yks kantaan sekin, että jokainen puolueuskovainen pitää omaa ideologiaansa niin pyhänä, että hän on valmis vaikka tappelemaan ja sotimaan ideologiansa puolesta.

Loogisesti ottaen sellaisen ihmisen pitäisi yhtälaisesti halveksia ja pelätä kaikkia niitä kirjoituksia ja tutkimuksia, missä esiintyy lainauksia jostain muusta lähteestä, alkaen esikoulusta. Asenteellisuus on sataprosenttinen mieli-invaliditeetti.

Itse pyhyyden käsite kaipaisi muidenkin ihmisten pelotonta ajattelua. Nykyihminen näyttää ottavan pyhyyden käsitteen annettuna, josta on seurannut se, että ihmiset, jotka luulevat olevansa viisaita uskoessaan omiin ideologioihinsa, ovat säätäneet pyhyyden loukkaamisen rangaistavaksi teoksi, vaikka pyhän käsite ei eroa tippaakaan vaikkapa feministen kuvittelemasta feminismin pyhyydestä.

Feministit ilmiselvästi haluavat, että feminismi suojellaan lailla samalla tavoin kuin rauhanuskonto on lailla suojeltu. Feministit jo nyt pelottelevat ja uhkailevat jokaista, joka jollain tavoin koetaan feminismin todelliseksi uhaksi. Mitään eroa ei tällä ole siihen, miten uskovaiset pelottelivat, loukkaantuivat ja uhriutuivat, jotta he saivat puolueuskovaiset säätämään uskonnot lailla suojelluiksi.

Meillä on tyhmiä lakeja, kuten laki uskonrauhasta, vain siksi, että ihmiset eivät ole itse ajatelleet pyhyyttä, vaan ajattelemattomasti uskovat sen olevan Jumalan antama, jotta uskovaisten ei tarvitse ajatella kirjoitusten olevan osa ihmisen kehistyshistoriaa. Lakiuskovaiset suojelevat uskovaisia sivistykseltä, jotta lakiuskovaiset voisivat itse riidellä oman pyhän oppinsa puolesta ja laatia yhä uusia käskyjä ihmisten tielle. Sote on perseestä!

Ei kommentteja: