maanantai 6. marraskuuta 2017

Totalitarismia havaittavissa vasemmalta

Historiasta nähtyä:
Katsellaan mitä tahansa diktatuuria, niin ne ovat epäaitojen vähemmistöjen hallitsemia. Vähemmistön suojelu on ensiaskel vähemmistön diktatuuriin. Jo se on totalitarismia, kun valtakunnan syyttäjä ei reagoi millään tavalla vähemmistön ja vähemmistöjä rakastavien tahojen harjoittamaan vihapuheeseen, mutta enemmistöön kuuluvia tuomitaan jopa vain parodiasta.

Totalitarismin toteuttava idea on saada enemmistö pelkäämään vähemmistöjä, jotta vähemmistö voisi hallita enemmistöä oman mielensä mukaan. Enemmistö on helppoa saada alistetuksi, kun enemmistölle sanellaan valtiollisen median aivopesun avulla ja valtion väkivaltakoneistolla uhkaillen, miten vain enemmistöön kuuluvat voivat esittää vihapuhetta. Mutta.
Kun vähemmistöön kuuluvat käyttävät vastikkeetta hyväkseen ja pilkkaavat sitä kansaa, joka on luonut vähemmistöille hyvät olosuhteet, niin sellainen halveeraaminen on vain mustaa huumoria, jonka kritisoinnistakin vähemmistöläiselle kuuluu lisää lainmukaisia armopisteitä.
Totalitaristisessa yhteiskunnassa enemmistöllä ei ole oikeutta edes kritisoida vähemmistöjä; Vähemmistölakien todellinen päämäärä ei ole vähemmistöjen suojelu, vaan enemmistön pakottaminen vähemmistöjen diktatuuriin, jolloin todellinen ja aito vähemmistö paljastuu;
Diktatuureissa on vain yksi vähemmistö, jonka varalle on tehty lopullinen suunnitelma: kaikki ne järkevät ihmiset, jotka eivät ole lähteneet mukaan hulluuteen, jonka surkeimpia ilmentymiä ovat kansaa jakavat ja vähemmistön etuoikeuksia korostavat lait. 
IL, 4.11. 2017: Touko Aalto vihreän valtuutetun insestikirjoituksesta: ”Mustaa huumoria”
Ihan vaan neutraalisti kirjoitetaan faktoja suomalaisten geneettisistä ominaispiirteistä, joten mitä pahaa siinä voisikaan olla, kun sen esittää Ainoan Oikean Puolueen valtuutettu vasemmalla suupielellään, johon nettipoliisikaan ei saa puuttua, koska kaksoiskansalaiset ja vahvan maailmamuskonto-identiteetin omaavat ovat kuusimiljoonaisen kansan herrojen mukaan mukaan auttamattoman heikossa asemassa?

Kaksoiskansalaisuuden omaavat eivät kuulu vähemmistöihin.
Voisivatko suvakkipäättäjät selittää suomalaisille, miten kummassa vaikkapa Suomen passilla maailmalla liikkuva Venäjän kansalaisuuden omaava  voi kuulu suojeltavaan vähemmistöön, tai kuinka monikymmenmiljoonaisilla Irakin, Afganistanin, Pakistanin, Somalian, Libyan, Iranin ja muiden muslimimaiden kansalaisille on voitu antaa loukkaamaton oikeus vihapuheeseen suomalaisia kohtaan (katso Ylen linkkiä alempaa)?
Jos ihmisten haluaan palloistuvan, niin silloin siihen kuuluu myös se, että esimerkiksi Irakin tai Somalian kansalaisuuden omaavia ei tule pitää vähemmistön edustajana sellaisissa maissa, joiden väkiluku on Irakia tai Somaliaa pienempi. Sehän olisi surkeaa nurkkakuntalaisuutta nähdä ne vähemmistönä, jotka tulevat väkirikkaista maista, eikä tuollaisella asenteella todellakaan voida ajatella globaalista. Globaalisti ajattelevalle suomalaiset ovat maailman vähemmistö.
Otetaan sama hidastettuna: Esimerkiksi Irakin ja Suomen kansalaisuudet omaava henkilö kuuluu vähemmistöön suomalaisuuden osalta, mutta irakilaisena hän ehdottomasti kuuluu enemmistöön -- koska sellaisen ihmisen irakilainen identiteetti on kymmeniä kertoja voimakkaampi kuin hänen suomalainen identiteettinsä, joka voi olla jopa maahanpoljettuna maahanmuuttajataustaisen mielessä.
Edellä sanottu on fakta, koska Suomen laki ei voi kieltää kaksoiskansalaisilta heidän ei-suomalaista kansallista identiteettiään, josta seuraa, että kun maahanmuuttaja tai -taustainen pilkkaa Suomea ja suomalaisia, niin siinä ja silloin hän ei toimi vähemmistöidentiteetillä, vaan herraidentiteetillään. Esimerkiksi muslimeilla on erittäin vahva oikeauskoisen valtaidentiteetti, koska jos niin ei olisi, niin silloin ihminen ei voisi uskoa olevansa muslimi, jonka uskontoon kuuluu koko maailman alistaminen islamille.
Ylen 19.10. 2017 sivuilla on rasistitesti, missä se kohta ei ole rasismia, eikä vihapuhetta, jolla pikataan suomalaisia, lainaus alkaa:
"1/7 Kiihottaminen kansanryhmää vastaan – kuka saa sanoa ja mitä?
Mikä seuraavista esimerkeistä rikkoo lakia?
  • Suomalainen valkoihoinen Maija kirjoittaa blogiinsa: ”Ryöstely ja muu rikollisuus ovat somaleilla geeneissä.” 
  • Suomalainen valkoihoinen Matti kirjoittaa blogiinsa: ”Väkivalta ja vaimon hakkaaminen ovat suomalaisilla geeneissä.”
  • Somalitaustainen Mohamed kirjoittaa blogiinsa: ”Väkivalta ja vaimon hakkaaminen ovat suomalaisilla geeneissä.”
 "Laki kiihottamisesta kansanryhmää vastaan on tarkoitettu vähemmistöjen suojaksi. Suomesta ei löydy oikeustapausta, jossa olisi käsitelty kiihottamista enemmistöryhmää vastaan. Sillä, kenestä sanotaan, on siis ratkaiseva merkitys, ei sillä, kuka sanoo." " Lainaus päättyi.
Ei tietystikään voi löytyä sellaisia tapauksia, missä vähemmistön edustaja olisi yhdenvertainen lain edessä, koska lainsäätäjät nimenomaan haluavat jakaa kansakuntaa, jolloin kaikenlainen yhdenveraisuus- ja tasa-arvopuhe on pelkkää enemmistön rauhoittamiseksi tarkoitettua puppua ennen kuin vähemmistöjen rakastajat saavat valmiiksi lopullisen suunnitelmansa.

Maahanmuuttajilla on suurempi selkänoja  kuin yhdelläkään suomalaisella:
Ajatolla on maailmalla suurempi kuin Suomen piispa. Minkä tahansa muslimimaan kuningas, prinssi tai presidentti on maailmalla arvostetumpi kuin Suomen presidentti, josta johtuen maahanmuuttajat eivät voi kokea olevsa lain tarkoittamalla tavalla vähemmistöihmisiä: Maahanmuuttajat eivät koe olevansa vähemmistöjä, koska he tietävät olevansa Suomea suurempien kansakuntien kansalaisia.
Ajatteleva ihminen ei voi jättää käsittelemättä ihmisen sitä identeettiä, jolla hän toimii. Ihminen ei luo itselleen identiteettiä lain mukaan, vaan hänet kasvatetaan tai aivopestään uskomaan olevansa jotakin.

Se on ihmisen pilkkaamista, jos lailla määrittellään Suomea suuremman maan kansalainen identiteeltiltään vähemmistöläiseksi.
Empaattisella ajatelulla on helppoa samastua vaikkapa Irakista tulleeseen ihmiseen, jolle sanotaan, että hän kuuluu vähemmistöön, jolloin maahamuuttaja irakilaisella kansallistunteellaan ei yksinkertaisesti pysty käsittelemään asiaa, vaan hän ymmärtää vain, että hänelle on annettu etuoikeutettu asema suomalaisiin nähden.
Olisihan se täysin järjetöntä olettaa, että maahantulija menettäisi Suomen rajalla oman kansallisen identiteettinsä ja nostaisi suomalaisuuden sen yläpuolelle! Mutta juuri noin lainsäätäjä on asiansa ajatellut, jolloin laki ei voi perustua järkeen, jolloin sellainen järjettömyydellä synnytetty laki edesauttaa vähemmistöjä pääsemään diktatooriseen valtaan.
Lainlaatijan mukaan vähemmistöjen etuoikeuksilla taataan vähemmistöille parempi identiteetti kuin mitä on suomalaisilla, koska jos lainsäätäjä uskoisi, että vähemmistöläisellä olisi suomalainen identiteetti, niin silloin lainsäätäjän pitäisi uskoa, että vähemmistöläinen toimisi muiden suomalaisten tavalla, jollon häntä varten ei tarvittaisi mitään positiivista diskrimointia, pelkkä rikoslaki riittäisi.
Loogisesti ottaen vähemmistöön luettavan ihmisen passissakin pitäisi lukea: "Vähemmistösuomalainen", eli laki ei pidä vähemmistöläisiä täyssuomalaisina, mutta toisaalta kaksoiskansalaisuuden omaavilla oletetaan olevan täysivaltainen muun maan kansallinen identiteetti; Lainsäätäjän on yleisesti ottaen mahdotonta pitää kaksoiskansalaisia sen toisen maan vähemmistöinä.

Miksi kummassa minun pitäisi uskoa lähimmäisen olevan vähemmistöläinen? Siksikö, että silloin olen lainkuuliaisesti antanut hänelle oikeuden pilkata itseäni ja kaikkea, mitä pidän suomalaisena, koska lainkuulaisena enemmistöön kuuluvana minulle on suotu vain velvollisuus olla vähemmistöjen pilkan uhrina, kun taasen laki ei anna minulle minkäänlaista oikeutta esittää valtakunnan tasolla edes kritiikkiä noiden suuresti kunnoitettujen vähemmistöläisten uskomuksista ja tavoista ja lusluimusta, kuten tiedetään näitä mielipidevainotuista, joita on lupa jo uhkailla:
IL, 6.11. 2017: Poliisi ei käynyt paikalla Halla-ahon ja naamiomiesten kohtaamisen vuoksi - tapaus ei ole tutkinnassa ?
Blogi, 20.5. 2017: Sensuuri on tyhmien sotaa viisaita vastaan

Ei kommentteja: