tiistai 16. helmikuuta 2010

Kristillisen maailman arvojen laajentaminen troijalaisittain

Kommunismi on (vielä) ihmiskunnan toiseksi suurin siunaus. Suurin ja kaunein on kristinusko. Juutalaiset pääsevät hädin tuskin pronssille.

Järkeen käypä kosmologinen tarkastelukulma imperialismin ja kommunismin merkityksestä kristilliselle maailmalle ja sen levinneisyydelle sekä uskonnon arvojen henkistymiselle.


Kysymys on siitä, mihin uskomuksiin valtioiden lait perustuvat. Huolimatta ateistien närkästyksestä, jokainen vähänkin rehellinen eittämättäkin ymmärtää, että länsimainen demokratia perustuu lähes kokonaan kristinuskonnon arvoille ja kymmenelle käskylle. Ilman Kristinuskontoa Länsi-Eurooppa eläisi vieläkin taikauskon ja alkeisuskontojen luvattuna maana, missä ihmisiä kivitettäisiin ja uhrattaisiin epäjumalille, missä naisilla ei olisi senkään vertaa arvoa kuin heillä on Islamissa.

Ilman kristinuskontoa Suomessakin olisi vielä voimassa suon oikeus; rikolliset ja toisinajattelijat upotettaisiin suohon laulun saattelemana. Eikä yksikään länsimaa kutsuisi itseään länsimaaksi, vaan jokainen pitäisi muita vihollisinaan, joiden alueille pitäisi vuosittain järjestää naisten ryöstömatkoja, jotka sitten joutuisivat elämään koko elämänsä esikoispoikien jälkeisten poikalasten synnyttäjinä. Esikoispojat tietysti uhrattaisiin, jotta turvattaisiin metsästysonni ja luonnon jumalan suopeus.

Juutalaisten perustuslaki ja lainsäädäntä onkin jo hieman vanhempaa mallia, joten Israelissa tapahtuu vielä nykyäänkin asioita, joita länsimaalainen sivistynyt ihminen karttaisi. Juutalaisten uskonto ei salli juutalaisille täysiä länsimaisia arvoja.

Toista maata on kommunismi. Kommunismi oli kuin väkevä Troijan hevonen, jolla länsimaiset arvot kuljetettiin Aasiaan. Se oli hyvin tunteellista ottaa kommunismi kommunismina, eikä sellaisena kuin se on: Kommunismi oli ja on täydellisen yhtä länsimaisten perimmäisten arvojen kanssa. Vain vallasta humaltuneet ja ahneet näkivät kommunismissa sellaista, jota se ei ollut.

Myös Länsimaiden harjoittama imperialismi toimi Troijan hevosena, jolla tuhannet heimot ja sadat kansat saatiin omaksumaan länsimainen tapa arvostaa ihmistä. Myös impearialismia kohtaan on esitetty lähinnä tunteellista höpinää, joka on estänyt tehokkaasti poliitikoita, filosofeja, ateisteja, pappeja, tohtoreita ja muita rikkaita tajuamasta maailmaa sellaisena kuin se on.

Kun imperialismi ei onnistunutkaan muuttamaan alku-uskonnollisia arvoja länsimaisiin arvoihin kaikkialla valloittamillaan alueilla, niin silloin astui kuvaan suunnitelma B, kansan vaihto; Euroopasta rahdattiin uudisasukkaita, joilla oli jo valmiiksi päässään imperialisti-sävytteinen kapitalistinen kristinuskonto. Nämä syrjäyttivät tehokkaasti ja viiruksien tukemina alkuperäiset kansat alueiden hallinnosta. Sellaisia alueita olivat Australia, Siperia, Gröönlanti, Amerikat ja Etelä-Afrikka.

Se oli siinä mielessä kätevää, että silloin välikätenä ei tarvittu kommunismia, kun vaikkapa Amazonas siirtyi kivikaudesta suoraan kapitalismiin (tai ainakin siihen, jota virheellisesti kapitalismiksi kutsutaan) ja sen perustalta löytyviin kristinuskonnon arvoihin.

Ilman imperialismia nykyaikaa ei voisi olla olemassa! Ilman Läntisen Euroopan imperialistisia tarkoitusperiä muut kansakunnat olisivat tänäkin päivänä uskomuksiltaan kivikautisella tasolla. Imperialismi muutti peruuttamattomasti satojen eri kansallisuuksien tavan ajatella. Ne joutuivat hylkäämään esi-isiensä uskomukset; kaikenlainen rituaalinen käyttäytyminen ihmistä kohtaan korvautui vähitellen mutta varmasti länsimaisella ihmiskäsityksellä.

Kommunismi syntyi kapitalistisen imperialismin vastaisuudesta. Monet näkevät kommunismin ja kapitalismin vastakohtina, mutta itse asiassa ne ovat veljeksiä. Kommunismin pohjalta voidaan helposti kaivaa esille Kristinuskonnon arvot, jotka ovat tismalleen samat kuin kapitalisteillakin. Mutta imperialismi heikkeni sitä mukaan kun länsimaalaisuus syvensi kristillisiä arvojaan. Sotaisuus ja valloitushalu tuppaa vähenemään siellä, missä valtio omaksuu luonnonarvoja syvällisemmät arvot.

Heikkenevän imperialismin tilalle piti saada jokin toinen voima. Maailmassa vaikuttava henki loikin siihen tarpeeseen kommunismin, jotta sen avulla voitaisiin viedä yhtäläiset arvot sinne, minne voipuneella imperialismilla ei päässyt enää ajamaan. Lisäksi imperialismi alkoi vanhetessaan liiaksi veljeilemään epätasa-arvoa suosivien maiden kanssa, joten siksi Henki katsoi, että imperialismin tilalle Troijan hevoseksi on luotava jokin täysin uusi vekotin, jota turha sääli ei paina.

Henki keksi kommunismin. Hän nosti esille muuan tuntemattoman filosofin ja asetti hänen päähänsä outoja ajatuksia ihmisten proletaarisesta veljeydestä. Ja niin kommunismi saatiin tarpeeksi materialistiseksi, jotta se pääsi aineellisesti kulkemaan läpi arojen ja halki Siperian.
Kommunismi ajoi komeasti ruhtinaallisilla vaunuilla suoraan Kiinan hoveihin ja kuljetti sinne mukanaan länsimaiset arvot muka-ateistiseen kommunismiin kätkettyinä.

Matkallaan Kiinaan kommunismi tuhosi Venäjän maalta ja Keski-Aasiasta tavattoman määrän taikauskoa, äärimmäisen vastenmielisiä rituaaliuskomuksia ja epäinhimillisiä arvoja, joilla ihmisiä oli hallittu ja joiden avulla ihmisyyttä poljettiin maahan.

Imperialismi- ja kommunismi-nimisten troijanhevosten jäljiltä maailmaamme jäi silti vielä runsaasti järjen köyhyyttä, joilla ihmisiä kahlitaan mielettömiin uskomuksiin. Vähäisimpiä niistä kristinuskonnon lahkolaiset yrittivät saada herran nuhteeseen etupäässä lahjomalla. Sitä kutsuttiin lähetystyöksi.

Suurin este maailman hallitukselle on kuitenkin Islam ja sen arvomaailma, jota on mahdotonta sovittaa yhteen länsimaalaisten arvojen kanssa.
Maailman hallitus on ihmiskunnan ainoa toivo. Sitä on kuitenkin mahdotonta pystyttää eriarvoisuudelle. Olen täysin tietoinen, että länsimaiden poliittiset piirit ovat asiasta eri mieltä; heidän mielestään Islam voidaan liittää arvoineen, rituaaleineen ja perinteineen; karvoineen päivineen länsimaiseen maailmaan.

Islam kuitenkaan ei pidä itseään länsimaisena. Muslimit eivät hyväksy lainkaan länsimaiden arvoille perustuvia lakeja. Demokraattinen lainsäädäntä on muslimeille Allahin pilkkaamista, koska muslimit lukevat suoraan Koraanista, millä lailla ihmisiä pitää tuomita ja miten heitä tulee kohdella. Koraani on muslimeille lakikirja, joka on ehdoitta länsimaisen lain yläpuolella.

Muslimin vaatiminen tottelemaan länsimaalaista oikeuskäytäntöä olisi sama asia kuin häntä vaadittaisiin kääntymään kristityksi!

Muslimit näkevät kristittyjä ja ateisteja paremmin, että länsimaiden lainsäädännän pohjalla on kristinuskonnon arvomaailma. Edellä pyrin selvittää juuri sitä. Asia on täysin selvä, mutta vain heille, joita ei vaivaa länsimaalaisille tyypillinen tunteisiin kiinni pyrkivä höperyys; ateismi tai kristillisyys. Sillä myös ateismin arvomaailma on täysin kristillispohjainen!

On selvää, että suurin osa länsimaalaisista ei ymmärrä tätä. Ymmärtämättömyyttään monet tämänkin artikkelin lukijat luulevat, että muslimimaailmasta maahanmuuttaneet ovat vain pientä sopeuttamista vaille länsimaalaisia! Tuollainen luulo on äärimmäisen vaarallinen, koska uskonnossa on kyse paljon syvällisemmästä asiasta kuin demokratiasta.

Demokratia perustuu Kreikan kautta kehittyneelle kristinuskolle. Ilman via appiaa kulkeutunutta kristinuskoa meillä ei voisi olla demokratiaa. Ja ilman demokratiaa meillä ei olisi mitään maahanmuutoa; me olisimme vain hajanainen heimoista koostuva joukkio, kuten Afganistan on vieläkin.

On siis täydellistä harhaluuloisuutta odottaa, että muslimit sopeutuisivat länsimaiseen oikeuskäytäntään. Muslimista ei saa mitenkään länsimaalaista. Sillä uskonnon arvomaailma luo aina uskovaiselle oikean perustuslain; Tänne tulevilla muslimeilla on jo oma perustuslaki, jonka hylkäämistä he eivät pysty edes ajattelemaan, koska se on sama asia kuin heidän uskontonsa.

Meidän uskontomme on sama asia kuin meidän perustuslakimme. Perustuslaissa oleva arvot ovat samat kuin meidän valtauskonnon arvot. Valtion nimi on valtauskonnon alias-nimi.

Asian tilan ollessa tämä, mikä se on, on täysin mahdoton ajatus, että muslimit voisivat osallistua Euroopan Unionin kehittämiseen. Jos lukija ei vielä tätä asiantilaa hyväksy tai ymmärrä, niin kehotan lukijaa tutustumaan lähemmin muslimien ajatusmaailmaan, tai artikkeleihin, jotka selvästi osoittavat sen suunnan, johon muslimit kaikissa heitä vastaanottaneissa maissa kulkevat.

Piti olla pakistanilaissyntyinen piispa (Michael Nazir-Ali), joka rohkeni lopulta osoittamaan muille, että huoneessa on norsu; muslimit separoituvat omaksi valtiokseen valtioissa: Telegraph.co.uk: Bishop warns of no-go zones for non-Muslims

Times online: Muslim Britain is becoming one big no-go area

The Opionator: SHOCKER!! Muslim No-Go Areas Harming Community Cohesiveness in BritainPS. En linkittänyt tänne Homma-foorumilta, vaikka siellä olisi ollut kasapäin asiaan liittyvää selvitystä, koska monet olisivat tulkinneet tämän olevan rasistinen kirjoitus, sillä media yhdessä poliitikkojen kanssa on julistanut Homma-foorumin rasistien temmellyskentäksi.
Linkitin siksi vain pari ulkomaan kielistä linkkiä, jotta lukija saa käsityksen, että asia on todellinen.

Tämä on lyhyt, mutta syvällinen metatutkielma ihmiskunnan kehityksestä uskomussysteemien avulla leirinuotiolta liittovaltioiksi.
Mutta muslimit eivät pysty osallistumaan Euroopan Unionin syventäämisen liittovaltioksi juuri siitä yksinkertaisesta syystä, ettei kukaan ulkopuolinen voi pakottaa toista luopumaan uskonnostaan, ja koska se on uskonto, joka luo valtion perustuslakeineen.

Neuvostoliitto oli yritys luoda valtio ilman uskontoa, mutta se oli jo itsessään tuhoontuomittu, koska Neuvostoliitto sisälsi uskonnon, eikä se siksi ollut mikään aito ateistinen valtio: Itse kommunistinen puolue oli itsessään fundamentalistinen uskonto uskonnon sisällä. Niinpä ei ole kovinkaan älyllistä yrittää Neuvostoliitolla perustella, että valtio voi syntyä myös ilman uskontoa.
Neuvostoliitto oli ainoastaan kommunismi-troijalaisen lepopaikka ennen varsinaista päämäärää; Kiinaa. Kun kommunismi sai kylvettyä sisältönsä (kristillispohjaisen arvomaailman) kiinalaisiin, niin Neuvostoliitto sai mennä tehtävänsä täyttäneenä.

Valtiossa voi olla vain yhden uskonnon noudattajia. Luterilaiset, ateistit, ortodoksit, katolilaiset, jehovantodistajat, helluntailaiset, newageläiset,.. Kaikki ne ovat Kristinuskonnon lahkolaisuutta, ja ovat perineet saman arvomaailman.

Mutta juutalaiset voivat elää länsimaissa vain siksi, että he ovat Hajaannuksen (Diasporan) jälkeläisiä, jotka menettivät valtionsa, ja jotka uskontonsa tähden eivät voi perustaa valtiotaan uudelleen kuin vain Luvattuun Maahan; Juutalaisten ainoa valtion paikka on Palestiina. Siksi juutalainen ei koskaan voi ajatella toimivansa omien lakiensa mukaan siinä maassa, jossa vieraana asuu.

Sen sijaan Islamilla ei ole luvattua maata. Siksi muslimit perustavat valtion aina sinne, minne he kerääntyvät! Ja muslimit myös niin tekevät. Islam on sama kuin valtio. Me kaikki olemme sen todistajia, miten valtiot syntyvät uskonnollisesta uskonnosta, kun kriittinen massa uskovaisia kerääntyy yhteen.
Ja muslimien valtiot ovat aina valloittajavaltioita. Islam ei valloita valtioita sotilaallisesti, vaan käyttämällä hyväkseen kehittyneempien uskontojen lainsäädännän heikkoutta.

Länsimaalaisilta on vain hämärtänyt se totuus, että valtio on uskonto; Nimellisiä valtiota ei synnytetä, vaan uskonnolliselle alueelle annetaan ikään kuin kastenimi.
Suomi on Suomenniemellä asuvan kansan uskonnon maallinen nimi.

Neiti Suomi Finland, omaa sukua Kristinuskonto.
Astukaa rivistä yksi askel eteenpäin. Heti

Ei kommentteja: