sunnuntai 7. maaliskuuta 2010

Puolueet pois politiikasta

Suomessa uskonnot ovat tasa-arvoisia -lain edessä. Järjen mukaan taasen uskonnot eivät voi olla tasa-arvoisia. Uskonto, joka vaatii ihmisen pahoinpitelyä (esim lapsen sukuelinten silpomisen) ei voi olla järjellä ajatellen tasa-arvoinen sellaisen uskonnon kanssa, joka silpomisen sijasta ainoastaan kastelee ihmisen saadakseen ihmisen liitetyksi uskonnonnoudattajiin.

Jos uskonnot ovat lain tasa-arvoisia, niin silloin logiikan mukaan myös puolueiden tulee olla tasa-arvoisia. Molemmissa on kyse ideologiasta ja sen vallasta. Miksi siis puolueet kilpailevat vallasta, jos kerta ne ovat yhtä hyviä? Ovatko puolueiden kannattajat ajattelultaan ääriuskonnollisia, koska he eivät käytännössä pysty noudattamaan puolueiden tasa-arvoisuuden periaatetta? Ääriuskonnollisuus korostaa omaa oppiaan yli muiden ja tuomitsee muiden opin ihmiskunnan materialistisen kehityksen vihollisena.

Muistelkaa kaikkien vaalien alusaikoja, miten puolueet saatanallistavat kaikki muut puolueet. Jos puolue käyttäytyy niinkuin uskonto, puhuu muista huonosti niinkuin uskonto puhuu ja julistaa muille tuomiota kuin uskonto julistaa, niin silloin puolue on uskonto.

Puolueet pois politiikasta a) koska puolueet ovat uskontoja, ja b) koska Suomessa valtio ei saa opettaa uskonnollisia totuuksia. Puolueopit ovat luonteeltaan uskomuksia. Valtiota ei järjellisesti ottaen saa johtaa uskomuksilla.

FINLEX, Perustuslaki 2 luku Perusoikeudet, 6 § Yhdenvertaisuus:
Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä.

Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Lapsia on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, eikä lapsia saa kohdella uskonnollisesti, vaan lapsina, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti.
Perustuslain mukaan lapsia ei saa silpoa jonkun yksittäisen uskonnon mukaan; joko kaikki lapset silvotaan tai sitten yhtään lasta ei silvota. Koska valtio sallii muslimeille lasten silpomisen ja naisten pakottamisen, mutta kieltää sellaisen luterilaisilta, niin silloin valtion totuuden mukaan Islam on parempi uskonto kuin luterilainen kristinuskonto! OCTAVIUKSEN AJATUKSIA: Demla saavutti välitavoitteensa; silpominen auttoi auttoi lasta kiinnittymään uskonnolliseen ja sosiaaliseen yhteisöönsä.

Jos uskonnot olisivat lapsille ja muille ihmisille turvallisia, niin miksi jotkut uskonnot ovat toisia turvallisempia? Miksi esim luterilaiset eivät saa enää edes tukistaa lapsia, kun taasen lain mukaan muslimit saavat silpoa lapsia -- uskonnon nimissä? Eikö poliitikkojen kannattaisi kääntyä islaminuskoon, koska islamilaisilla on suurempi valta lapsiin kuin muissa uskonnoissa? Muslimina poliitikko saisi jopa nussia alaikäistä ja hakata vaimoaan, koska islaminuskonnon mukaan se on laillista toimintaa.

Toisaalta voidaan kuvitella, mitä se tekisi poliitikkoehdokkaalle, jos hän ilmoittaisi olevansa scientologi! Tuskimpa suomalainen pääsisi poliitikoksi Suomessa edes muslimina, joten selvästi huomataan, että poliitikkojen pään sisällä uskonnot eivät ole tasa-arvoisia, vaikka puoluepoliitikot ovatkin raapustaneet perustuslakiin, että ketään ei saa asettaa eri asemaan uskonnon perusteella. Miksi poliitikot kuitenkin harrastavat uskomuksien syrjintää?

Poliitikot harrastavat ideologioiden luokittelua paremmuusjärjestykseen puolueuskonnollisista syistä. Esim kepulaisen mielestä maailma voidaan pelastaa vain kepulaisella ideologialla. Samoin ajattelee kokoomuslainen, joka julistaa tahallaan ja tahattomasti, miten hienoa kaikilla olisi, kun kaikki olisivat rikkaita.
Kokoomuslaisen mielestä hän ei ole millään tavoin syyllinen köyhyyteen, koska köyhyys johtuu kokoomususkovien mielestä vain siitä syystä, että köyhät eivät ole kokoomuslaisia.

Vasta seitsemänkymmentä vuotta sitten Suomessa oli laki, joka kielsi kommunistipuolueen. Kommunisteiksi luokiteltuja laitettiin vankilaan ja ylipäätään kommunismi oli siihen aikaan yhtä huonossa huudossa mitä nyt on rodunjalostus. Vai onko?

Puolueet julistivat poikkipuolueellisesti tässä vähän aikaa sitten, että Suomeen pitää saada 10000 maahanmuuttajaa vuosittain, jotta suomalaisten geeniperimä parantuisi --väkivallasta ja rasismista. Olemme poliitikoiden puolueuskomusten mukaan sisäsiittoinen kansa: Takkirauta: Suomalaisetko sisäsiittoisia
HS - Kotimaa - 30.11.1993 - 4164 merkkiä - 1. painos
Pakolais- ja siirtolaisasiain neuvottelukunta (Paksi) uskoo pakolaisten tai siirtolaisten tulon vahvistavan sisäsiittoisia suomalaisgeenejä. Neuvottelukunta pitää 10000 ulkomaalaisen vuosikiintiötä suositeltavana jo väestörakenteen korjaantumisen kannalta. Paksi jättää ulkomaalaispoliittisen periaateohjelmansa hallitukselle ilmeisesti vielä joulukuun aikana. Neuvottelukunta vetoaa ruotsalaisselvityksiin ja laskee Suomen hyötyvän 800000 markkaa jokaisesta valmiiksi koulutetusta ulkoma. . .
Että tuolla tavalla. Ennen muinoin valtapuolueilla oli tapana tuomita kommunismi ja rodunparannus. Nykyisin valtapuolueet oikein kilpailevat siitä, kuka heistä pystyy tuottamaan suurimman määrän terveitä geenejä Suomeen. Ja oikein julki-imperialistisesti; että Suomi hyötyy, kun tänne tuotetaan valmiiksi koulutettua väkeä -- parantamaan rotua.

Tosin taitaa olla nin, että puolueiden tieto suomalaisista geeneistä on peräisin puolueiden omista raamatuista, sillä poikkitieteellisten tutkimuksien ja suomalaisten perinnetietojen mukaan suomalaiset ovat geeneiltään hyvinkin erilaisia: Maakuntien geeniperimät poikkeavat jyrkästi toisistaan Suomalaiset ovat jo geneettisesti riittävän muunneltuja, josta todisteena on suomalaisuuden erinomaisuus lähes kaikissa kansainvälisissä vertailuissa.


Yllä olevasta huomataan että:
1. Uskonnot ovat lain edessä tasa-arvoisia. Uskonnot ovat kuitenkin käytännössä ihmisiä kohtaan epätasa-arvoisen julmia; toiset uskonnot jopa vuodattavat lapsien verta miellyttääkseen aikuisten uskomuksia jonkun jumalan aivoituksista.
Uskontojen uskomuksien mukaan heidän Jumalansa ei pysty olemaan ihmistä kohtaan rakastava Jumala, joten saadakseen jumalansa ajattelemaan ihmisestä hyvää, niin siksi aikuisten pitää parannella Luojan luomistyötä esim silpomalla sukuelimet.

2. Puolueet ovat lain edessä tasa-arvoisia. Puolueet ovat kuitenkin käytännössä ihmisiä kohtaan tavattoman julmia. Esimerkiksi Kepu haluaisi pakottaa kaikki ihmiset maalaisiksi, Valion maidon juojiksi.
Ja kokoomus perustelee oman toimintansa sillä, että kun vain saataisiin kaikki kokoomuslaisiksi, niin sitten ei enää olisi köyhiä. Kokoomuksen ongelma on siinä, että saadakseen ihmisistä rikkaita kokoomuksen pitää sen tähden säätää lakeja, joilla ihmisistä tehdään köyhiä.

Mitään periaatteellista eroa en näe uskonnolla ja puolueella. Kun asiaa katsotaan uskomuksen kautta, niin sekä uskonto että puolue vaatii uskovaa uskomaan sokeasti jotakin oppirakennelmaa ja olemaan ajattelematta. Puolueet toimivat uskonnon periaatteella, johon kuuluu myöskin vallan käytön uskonnonomaisuus, kuten vallanpitäjien yhden totuuden julistus ajasta aikaan. Nyt poliitikot hokevat rodunparannusta ja imperialismia, joka on kääritty monikulttuurisuuden ihanaan kuoreen.

Kun uskontoja tai puolueita katsotaan vertailevasti, niin ne voidaan helposti asettaa paremmuusjärjestykseen. Tosin puolueet sallivat vain puolueille virallisen paremmuusjärjestyksen, joka on yhtä kuin vaalien tulos. Vaalien tulos on vain kiertoilmaisu puolueiden paremmuudelle. Esim kepulainen ei voi suoraan julistaa olevan parempi kuin joku muu puolue, koska puolueuskonnossakin vain tunteellisuus on sallittua. Poliitikot savat olla suorapuheisia vain silloin, kun he tekevät vaalityötä, eli alwariinsa.

Mutta puolueuskonnot eivät salli uskonnoille minkäänlaista luokittelua. Esim Suomessa se on rasismia sanoa, että luterilaisuus on parempi uskonto kuin islamilaisuus.

Puoluejohtajien mukaan lapselle on aivan sama silvotaanko hänen alapäänsä vaiko ei, koska puolueuskomuksien mukaan jumalauskomukset ovat tasa-arvoisia. Lapsen omalla mielipiteellä ei ole mitään merkitystä, koska puoluejohtajien runnomat lait eivät pidä uskovien lapsia ihmisinä, vaan uskomuksien kohteena. Lapset ovat lain mukaan uskontoja varten, eikä toisin päin.

Uskonto on aina oikeassa, mitä tahansa uskonnossa onkin ollut lapselle tapana tehdä.

Puolueet eivät voi siivota uskonnoista epäinhimillisyyttä, kuten puolueet ovat siivonneet ei-uskovien uskomuksista lapsiin kohdistuvaa perinnejulmuutta ja rajojen asettamisia.
Uskonnollinen julmuus on edelleen puolueille tabu, ja puolueilla ei ole lain mukaan oikeutta vaatia uskonnoilta inhimillistä käytöstä, koska puolueet ovat luoneet lain, että uskontoja ei saa arvostella, eikä uskontoja saa laittaa paremmuusjärjestykseen.

Suomessa suomalaiset eivät saa antaa edes luunappia kurittomalle lapselle, mutta maahanmuuttajat saavat leikellä lapsia ja hakata ja pakottaa naisia tuosta noin vain ilman mitään syytä, kunhan vaan maahanmuuttaja sanoo, että sellainen on heidän uskontonsa perinne.

Mutta uskontoja ei saa laittaa paremmuusjärjestykseen, koska parhaimmat puolueet ovat luoneet lain, että uskontoja ei saa arvostella, eikä uskovaisia saa asettaa uskomuksien mukaan paremmuusjärjestykseen.

Kun vain jokin puolue on voittanut vaaleissa, eli kun joku puolue on asetettu muita paremmaksi, niin silloin tuo puolue julistaa, ettei uskontoja eikä puolueita saa luokitella! Onko järkee vai ei! Vaaleissa voittaneen puolueen puheenjohtaja julistautuu pääministeriksi ja sitten hän julistaa pääministerinä, että olette rasisteja, jos sanotte, että uskonto on huono uskonto, kun se leikkelee vauvoja, kun se pakottaa naiset säkkiin jne.

Miksi meillä on ylipäätään puolueita, jos kerta puolueet ovat tasa-arvoisia? Eikö yksi ainoa puolue silloin omaa kaikki ne hyveet, jotka ovat muillakin puolueilla -- jos kerta puolueet ovat yhtä hyviä? Vai mitä on se puolueen hyvyys, jollei hyveellisyyttä?

Onko sittenkin niin, että puolue on hyvä ainoastaan omiaan kohtaan? Ainakin vaalien lähestyessä huomataan, miten puolueet nimittävät toisiaan pirullisemmin kuin maahanmuuttokriitikot monikulttuurisia.
Uskonnoissakin saatanallistetaan muiden uskovien uskovaisia: Islamissakin muslimi saa ajatella hyvää vain toisesta muslimista. Islamin mukaan kaikki muut joutuvat helvettiin, jolleivat he tee parannusta, eli käänny islamiin, eli jos heitä ei silvota niin fyysisesti kuin henkisestikin.

Minäkään en olisi kelvollinen kokoomuslaiseksi muuten kuin omaksumalla kokoomuslaisen ideologian, joka tarkoittaisi sitä, että minun pitäisi lopettaa oma ajattelu. Minä tiedän, että nykyolemukseni ei kelpasi millekään puolueelle eikä uskonnolle.
En siis ole tasa-arvoinen käytännössä, koska puolueuskovaisuudesta syntyneiden lakien mukaan minä en saisi edes ajatella niin, että jokin uskonto on parempi kuin toinen, ja että mikä tahansa puolue on tasan yhtä huono kuin kaikki muutkin.

Kun ajattelen asioita, niin en voi olla ajattelematta puolueellisia ihmisiä muuta kuin rasisteina. Puolueellisuus on ihmisten eriarvoistamista, ja eriarvoistaminen on sama kuin rasismi. Kaikki kaikkien puoluiden kannattajat ja jäsenet ovat järjellä ajatellen rasisteja.

Puolueuskovaiset ovat jopa pahempia kuin muut uskovaiset, koska puolueuskovaiset eivät salli uskontojen laittamista paremmuusjärjestykseen. On äärimmäistä rasismia sallia lasten silpominen vain siksi, että ei saa ajatella muslimien uskonnon olevan huonompi kuin nykyinen kristinuskonto!


Wikipedia: Suomen Kommunistinen Puolue (lyh. SKP) oli suomalainen kommunistinen puolue. SKP oli Suomessa kielletty vuoteen 1944 ja sadat sen jäsenet viettivät vuosia vankiloissa.

Wikipedia: Scientologia: ... Julkisia mielenosoituksia organisaatiota vastaan on järjestetty lukuisissa kohteissa eri puolilla maailmaa[21], myös Suomessa.[22] Vuonna 2009 Ranska tuomitsi skientologiakirkon 600 000 euron korvauksiin järjestäytyneestä petoksesta. Ranskan skientologien johtaja tuomittiin 30 000 euron korvausten lisäksi kahden vuoden ehdolliseen vankeuteen.[23] Saksan sisäministeri Wolfgang Schäuble ja kuudentoista eri osavaltion sisäministerit ovat julistaneet kirkon toiminnan perustuslain vastaiseksi.

Ei kommentteja: