sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Ylihinnoitellut rikkaat ja muut kuplat

Mitä on kupla? Eikö rahataloudessa kuplaksi sanota sellaista asiaa, joka on rahallisesti yliarvostettu; että jokin on arvokkaampi kuin se itse asiassa on? Tämä on yhden pisteen vihje sille, mitä on kuplien kupla!

Pankeilla on rahaa. Ne ovat rahalaitoksia, joten totta hitossa niillä pitää olla rahaa. On täysin mahdoton tilanne, että pankeilla ei voi olla rahaa. Vaikka pankeilla ei olisikaan rahaa, niin sitten joka ikisen ihmisten pitää antaa niille rahaa, jotta niillä olisi rahaa, jotta rahatalous ei sortuisi! Eli ainakin valtioilla pitää olla rahaa! Onko niin? Miksi sitten valtiolla on vain velkaa? Kaikilla valtioilla!

On sanottu, miten pankit ja rahalaitokset ovat luoneet kaikenlaisia kuplia; on asuntokuplaa, on osakekuplaa, on hintakuplaa. Mutta missä on silloin se kaikki raha, kun kuplat puhkeavat? Onko se todellakin kadonnut taivaan tuliin, kuten jotkut julistivat, että kun pörssikupla puhkesi viime vuonna, niin maailman rahataloudesta hävisi yhdessä yössä jopa 3 biljoonaa? Ei todellakaan, se "rahamäärä" siirtyi kuplien kuplaan. Kysy nyt, mitä se sitten on?

Pankeilla ja rahalaitoksilla on niin sanottu vakavaraisuuspääoma. Se on sitä rahaa, joka on painettu valtioiden painokoneilla, ns. oikeata rahaa. Sitä on pankin kirjanpidossa vain noin kolme prosenttia. Loppu 97 prosenttia on velkaa, jolle ei ole olemassa mitään vastinetta -- paitsi veronmaksajien työ. Pankit siis toimivat pelkästään velaksi.

Valtiot takaavat pankkien velkarahallisen toiminnan, eli valtio maksaa pankille veronmaksajien varoista, jos pankki joutuu antamaan oikeata rahaa enemmän kuin sillä on sitä. Pankin joutuminen valtion asiakkaaksi olisi merkkinä rikkaille, että nyt on aika alkaa niittää satoa; joka ikisen rahakriisin aikana pankit siirtävät suunnattomat summat rahaa rikkaiden taskuihin, numeroina, velkakirjoina jms.

Esimerkiksi, kun Yhdysvaltain asuntokupla puhkesi, niin pankki vei miljoonilta amerikkalaisilta asunnon -- ja samat ihmiset joutuvat asunnottomina maksamaan asuntovelkaansa pankeille huolimatta siitä, että niiden pankeille menneiden asuntojen hinnat tippuivat, eli niiden arvosta meni ikään kuin taivaan tuuliin suuri osa. Ihmisten velat eivät puhjenneet, vaikka heidän asuntonsa arvo puhkesi! Pankille tai pankin ostajalle jäi sekä ihmisten velat että asunnot.

Yksikään rikas, ei yhden yksikään poliitikko uskalla eikä pysty sanomaan, mikä on kuplien kupla. Uskallan jopa sanoa, että maaimassa ei ole yhden yhtäkään talousasiantuntijaa, joka rahapalkkaa nostaessaan voisi nähdä kuplien kuplan. Rahasta-ajattelijat eivät koskaan voi olla viisaita, koska rahasta-ajattelu on kaikkein typerintä, mitä ihminen voi koskaan tehdä.

Myöskään rikkaiksi haluavat eivät pysty ajattelemaan, mikä se kuplien kupla voisi olla, koska joka ikinen rikkaaksi haluava on tasan yhtä typerä kuin rikkaatkin; köyhät ovat tasan yhtä typeriä kuin rikkaatkin. Vain he voivat joten kuten ajatella oikein, jotka ovat ottaneet etäisyyttä rahatalouteen.

Olen kirjoittanut monesti aiemminkin, että minä en voi itse mitenkään tietää, onko minun työni todella arvokasta. Niinpä olen päättänyt, että minä en voi pyytää palkkaakaan; tyydyn siihen, mitä minulle työstä annetaan.
Tiedän sen, että maailmassa ei ole yhden yhtäkään ihmistä, joka voisi todistaa älyllisesti, miten arvokasta hänen työnsä on, tai miten arvokas hän itse on. Ihminen on yksinkertaisesti typerys, jos hän määrittää rahalla itsensä.

Kaikenlaiset eri ammateista laaditut palkkataulukot ovat typerysten tekemiä. On itsestään selvää, että esim siivoojan työ on rahassakin mitattuna paljon arvokkaampaa kuin johtajien työn arvo. Testaa asia: Yrityksen johtaja tai poliitikko voi olla poissa työstä jopa kuukausia ja kaikki toimii, mutta poista yrityksestä siivoojaa, niin näet, mitä tapahtuu!

Jos tutkijat yliopistoissa päättäisivät tutkia edes himpun verran ammattien arvoa, niin he välittömästi havaitsisivat, miten arvottomia rikkaat ovat rahantaloudelle. Tutkimus: Siivoojat ovat arvokkaampia kuin pankkiirit

Mitä rikkaampi ihminen on sitä arvottomampi hän on reaalitaloudelle, koska mitä enemmän ihmisellä on rahaa sitä vähemmän hän tekee jotakin konkreettista. Kaikkein rikkaimmat eivät nosta sormeakaan yhteiskunnan hyväksi, vaan he ovat pelkkiä loisia; Rikas ihminen on yliarvostettu, pelkkä kupla.

Joka ikinen rikas on rahakupla. Asuntokupla tai osakekupla voidaan puhkaista, mutta rikasta ei voida puhkaista, koska rikkaat ovat monopolisoineet yhteiskunnan omaksi rahakoneekseen, jolla velat tehdään saataviksi.

Yhdelläkään rikkaalla ei ole oikeaa rahaa; jokaisen rikkaan varallisuus on ainoastaan velkarahaa, rahaa, jota ei ole missään;
Edeltä huomattiin, että pankeilla on pääomastaan oikeaa rahaa ainoastaan muutama prosentti. Pankista loppuisi käteinen, jos tavalliset pankin asiakkaat nostaisivat vaatimattomat talletuksensa; pankille jäisi ainoastaan velkakirjojen ja lainatilien numerot, joilla ei voitaisi maksaa centtiäkään, jos vielä joku rikas tulisi myös vaatimaan miljooniaan.

Rikkaan arvo on pelkkä kupla; yksikään ihminen ei voi olla rahalliselta arvoltaan miljoonia, puhumattakaan, että hän olisi oikeasti miljardien arvoinen. Vertaa tätä siihen, jos sinun asuntosi arvoksi laskettaisiin miljardi, kun muiden vastaavien asuntojen arvo oli se tavallinen satatonnia! Etkö olisi jo itsekin sitä mieltä, että asuntosi hinnassa olisi silloin ylihintaa?

Asuntokupla voidaan puhkaista vain siksi, koska asunnon ylihinta menee rikkaiden ylihinnaksi; Päin vastoin kuin asiantuntijat väittivät, niin kuplien puhkeaminen ei hävittänyt rahaa taivaan tuuliin, sillä se oli velkaa, joten se meni kokonaan rikkaiden arvoksi!
Maailmassa on monta ylihintaista ihmistä, joiden arvon pitää vain nousta, koska jos ylinhintaiset ihmiset puhkaistaisiin, niin silloin vasta rahatalous romahtaisi. Sillä rikkaan arvoa ei voisi enää siirtää alas päin (kuulit oikein; mitä rikkaampi sitä alemmalla tasolla hän on, koska on selvää, että mikään virta ei voi koskaan virrata ylös päin.)!

Rahatalous ei siis voi romahtaa, koska ylihintaiset ihmiset ovat puhkaisemattomissa; Ylihintaiset ihmiset eivät voi nostaa pankeista omaa hintaansa, ja he tietävät sen; Rikkaat tietävät vallan hyvin, mitä rahataloudelle tapahtuisi, jos rikkaat nostaisivat rahansa pankeista; Rikkaat tietävät, että maailmassa ei ole painettua rahaa niin paljon kuin mitä on ylihintaisten ihmisten rahallinen arvo.
Siksi rikkaiden on pidettävä yllä illuusiota rahan arvosta, joka on sitä, että rahan arvoa heikennetään koko ajan, jotta se voisi virrata keskeytymättömästi köyhiltä rikkaille. Mitä enemmän rikkaalla on rahaa sitä köyhempi hän on, koska se raha ei ole minkään arvoista - ja siksi sitä pitää olla kuin roskaa, jotta rikas voisi kuvitella olevansa rikas.

”Olen seitsemän kertaa nähnyt kapitalismin kriisin ja uskonut sen kaatuvan. Enää en usko”, sanoi Seppänen julkistustilaisuudessa. Seppäsen Eskon olisi pitänyt ajatella rikkaita kuplina. Vasta sitten hän olisi ymmärtämyt, miksi rikkaiden kapitalismiksi kutsuma järjestelmä ei voi kaatua. Sillä rikkaiden arvo on se kupla, jonka ylihinnoittelua ei voi purkaa, koska
A) Rikkaat ovat kaiken kilpailutuksen ulkopuolella.

Kapitalismi ei koske rikkaita. Sillä rikkaan arvo ei voisi olla koko ajan ylihinnoitteltu, jos rikas joutuisi samalla tavoin kilpailluttamaan "työtään" kuten halpatyövoima joutuu. Koska rikas on pelkkä kupla, niin se ei voisi säilyä kuplana, jollei se koko ajan suurentuisi. Edeltä tiedetään, että kuplien hinta on pelkkää velkarahaa, rahaa, jota ei ole missään.

Kuplat ovat kuplia vain niin kauan, kun maailman rahatalouteen lisätään velkaa. Ja vaikka kuplat puhkeaisivat, niin siihen lisätty velkamäärä ei katoa, koska puhkeavaan kuplaan laitettu velka siiryy ainoastaan toiseen kuplaan tai sitten kuplien kuplaan, eli rikkaisiin, eikä rikkaita voi puhkaista.

Rikkaat ovat valtiovallan erityisessä suojeluksessa. Poliitikot pitävät huolen siitä, että rikas saa olla miten paljon tahansa ylihinnoiteltu, eikä hänen arvoaan voi kyseenalaistaa -- koska poliitikot ovat niin vitun typeriä, että he eivät yksinkertaisesti tajua, että joka ikinen rikas on arvoltaan täysi nolla.

Jotta rikkaan ylihinnoittelu ei puhkeaisi, niin se vaatii että maailman köyhien määrää pitää jatkuvasti lisätä; maailmaan pitää jatkuvasti tulla halpatyövoimaa, jolla kustannetaan kaikki se velkaraha, jolla paisutetaan rikkaiden yliarvostusta!
Yhtä rikasta varten maailmassa pitää olla tuhansia köyhiä, kun taasen yhtä köyhää varten on vain murto-osa rikasta. Mieti sitä, ja sano rehellisesti, kumpi on oikeasti arvokkaampi!

Nyt rikkailla on suurin hätä sitten keskiajan. Eikä vieläkään yksikään rikas voi ajatella olevansa yliarvostettu. Jotta rikas voisi säilyttää illuusion omasta mielettömästä arvostaan, niin se vaatii, että rikkaan on saatava ihmiset liikkeelle. Itse rikashan ei voi mitään muuta kuin loisia ja nukuttaa rahojaan, koska jos rikas nostaisi rahansa, niin maailmantalous romahtaisi välittömästi. Rikas ainoastaan luo lisää velkaa, jota rikkaat kutsuvat tyhmyyttään sijoitustoiminnaksi.

Voidakseen nukuttaa rahojaan, eli voidakseen lisätä ylihintaansa, rikkaan on vaadittava maailmaan jatkuvasti lisää ihmisiä, ja rikkaan on koko ajan hoettava maahanmuuton tärkeydestä. Köyhähän ei voi nukuttaa rahaa, ja siksi rikkaat ovat siinäkin täysin mielipuolia, kun he julistavat köyhille, että laita rahasi kiertämään; köyhä ei voikaan muuta kuin kierrättää rahaa, kun taasen se on mahdottomuus rikkaille.

Vitsi on siinä, että nyt rikkaiden on entistä vaikeampi saada halpatyövoimaa, jolla rikkaiden yliarvostusta voitaisiin pitää pystyssä. Nyt hyvin monet tietävät, että maailmantaloudessa rahanmäärä on lähes pelkkää velkaa; Painettua rahaa on enää murto-osa siitä arvosta, jolla rikkaat arvostavat itseään. Aivan liian monet ovat sitä vastaan, että maahan tuotetaan lisää ihmisiä velkarahalla, kun samaan aikaan pankit on vapautettu kaikesta vastuusta, ja kun rikkaiden arvoa ei voi puhkaista, vaan vain kasvattaa.

Kaikesta huolimatta yksikään rikas ei vieläkään pysty ajattelemaan sitä, että hän olisi arvoltaan ylihinnoiteltu. Ja olen täysin varma, että rikkaat eivät pysty koskaan ajattelemaankaan olevansa pelkkiä kuplia, koska ihmisen on mahdotonta olla viisas silloin, kun hän on ahne;
Ahneus ja viisaus ovat toisensa poissulkevia.

Kaikki maailman valtiot ovat velkaa. Valtiot ovat velkaa rikkaille. Mieti sitä. Miksi ihmisten pitää olla velkaa rikkaille? Siksikö, koska köyhät haluavat olla rikkaita?

Köyhätkään eivät pysty aineellistamaan, objektisoimaan rikkaita! Jotta rikas voitaisiin nähdä kuplana, niin hänet pitää voida arvottaa samalla tavalla millä vaikka maalaus tai taide-esine arvotetaan; Rikkaat voivat maksaa jostakin romusta miljoonia, kun vain joku paskantärkeä sanoo sen olevan taidetta, joka on osoitus äärimmäisestä typeryydestä.
Se ei ole lainkaan viisasta pitää rikasta sekä ihmisenä että rikkaana. Kun rikas nähdään ihmisenä, niin silloin tietysti häntä ei voi nähdä hintakulpana. Ja kun rikasta ei nähdä kuplana, niin kellekään ei tule mielenkään, että rikas olisi ylihinnoiteltu, että rikkaan markkina-arvo ei vastaa lainkaan rikkaan todellista arvoa.
Typerää ja tunteellista, joka on tyypillistä jokaisella rahasta-ajattelijalle. Rikas pitäisi nähdä ikään kuin romutaiteena, jolloin tavalliset ihmiset näkisivät hänet yhtä typerryttävänä arvona kuin Kiasmaan vietyä romurautaa, jota sen näkyvän asemansa tähden arvokkaaksi kutsutaan.
Rahatalous ei voi romahtaa niin kauan, kun ihmiset eivät pysty järkevään ajatteluun. Köyhyys ei voi hävitä tai vähentyä maailmasta niin kauan, kun ihmiset toimivat tunteellisesti, koska rikkaiden ylihinta ei voi kokea romahdusta niin kauan, kun köyhät haluavat rikkaiksi, joka saa köyhät orjuuttamaan itsensä rahasta.

Järkevät ihmiset eivät tarvitse rahataloutta mihinkään; vain tunteelliset ihmiset tarvitsevat rahaa, koska heidän ajattelunsa ei ole minkään arvoista. Sitä vastoin järkevien ihmisten ajattelu on kaiken arvottamisen yläpuolella; maailmassa ei ole niin paljoa rahaa, että sillä voitaisiin ostaa viisautta.
Tämäkin blogikirjoitus tulee aivoista rahatta ja hinnatta, kun taasen rikkaan aivopierujen sanotaan olevan arvokkaita vain siksi, että ne tulevat rikkaan suusta, joka olisi sama asia, jos taiteeksi kutsutun romuraudan ruostekin olisi hinnoiteltu...

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on vapauttaa ihmiset tunteeellisuudesta, jolloin rahatalouden romahduksen hetki lähenee...


MAAILMANTALOUS.NET: Rahan luonti vaatii vain pankkiasiakkaan luottamuksen
IT-Viikko: USA:n velkalaskurista loppuivat numerot
Taloussanomat: Mies nimeltä Minsky tiesi melkein kaiken
Youtube: Money as Depth-videos
Tiede.FI: Mistä raha tulee?
Josef Hasslberger page: Money and Debt
Talouselämä: Mielettömästi hullua rahaa, Hullun rahan tauti
Kansanuutiset, verkkolehti: Tukiopetusta taloustoimittajille
Uusi Suomi: Ahtaajien lakko: he voittavat

Blogi: Ansion todistaminen
Blogi: Sinenmaa neuvoo vauraita
Vaikuttava.net: Kansanedustajat kuokkavieraita

Ei kommentteja: